He

Fr

Es

Ru

En

מתנת הקורונה?! / הרב ליאור לביא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

פינה קבועה: בשביל הנשמה
הרב ליאור לביא
משה רבנו עולה למרום להביא תורה לעם ישראל ולעולם כולו. שם" במרום" מתקיים מאבק בינו לבין המלאכים שלא מוכנים לוותר על התורה לטובת בני האדם:
בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם (תהלים ח" ה) מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים
ובסופו – משה רבנו זוכה ואף מקבל מן המלאכים מתנות:
מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר שנאמר (תהלים סח" יט) עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם בשכר שקראוך אדם לקחת מתנות
את מתנת הקטורת שבסגולתה לעצור מגיפות מקבל משה ממלאך המוות בכבודו ובעצמו:
אף מלאך המות מסר לו דבר שנאמר (במדבר יז" יב) ויתן את הקטורת ויכפר על העם ואומר ויעמוד בין המתים ובין החיים…
מהו הסוד שמסתתר מאחורי האגדה הזאת?
שמה של הקטורת רומז על מהותה. קטורת היא קשר (=קטירא בארמית). בכוחה לחבר ולקשר את כל צדדי החיים" אפילו החלקים המדיפים ריח רע כחלבנה" אל מגמה ומטרה אחת – הטוב האלוקי.
מלאך המוות מבטא את כוח ההיעדר" ההרס" המוות. עליית משה רבינו למרום מבטאת את חיבור העולם הזה אל התורה" אל העולם האלוקי-האצילי. על ידי חיבור העולם לתורה שהיא רצון ה'" עומק הטוב" גם כוחות הרע וההרס מקבלים את מקומם ומשמעותם ובכך – מעניקים לנו את סגולת החיבור – הקטורת:
וכך ביאר הרב קוק את דברי הגמרא (שבת פח ב" פט א).
כח המכלה" המחבל והמהרס" הממית והמאפס" הרי הוא מכלל בנין העולם. משכלל הוא כח המעדר את בנין ההויה. ובהיות הקשר שלם" וכל העולמים וכחותיהם הרוחניים והגשמיים הם עומדים בהתאגדותם" אז כל הכחות משלימים את תפקידם וגם הכח הממית הרי הוא משמש כח לחיים. וזאת היא סגולת הקטורת המאחדת את תמצית כל הפועל בחיים בחומר ורוח ע"פ אותו התוכן הנפלא אשר פי ד' קצב אותו בתורה. (עין איה שבת ב עמ' 213 קו).
מדברים אלה אנו לומדים עיקרון יסודי ומשמעותי" בעיקר לימי הקורונה שעדיין מלווים אותנו. גם מגיפה היא שליח. מלאך (=שליח) המוות. וככל שליח אלוקי" גם היא גונזת בחובה טוב" גם אם באופן קשה ולא פשוט. תפקידה הוא לעורר אותנו לתיקון ולשיפור חיי היחיד והחברה. בעינינו ראינו ועודנו רואים את הסולידריות ותעצומות הנפש שהמגפה חשפה וגילתה בעולם כולו. המבט הפנימי שניתן לנו במתן תורה" מאפשר לנו לראות את כל הכוחות בעולם כשייכים למגמה אחת" טובה ומיטיבה. כך גם הכוח הרע והמכלה הופך לטוב ומקבל את מקומו במכלול הבריאה.

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x