He

Fr

Es

Ru

En

משבר – לצורך תיקון ועליה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

נאמר במסכת שבת (פז" א)" "שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו. הוסיף יום אחד מדעתו (לימי ההגבלה)" ופירש מן האישה" ושבר את הלוחות".
שבירת הלוחות נראית לנו באופן פשוט כמצב של דיעבד" דבר שקרה מתוך החטא של מעשה העגל. אך הרב קוק זצ"ל בעין אי"ה (שבת ח"ב)" מעמיק ומלמד שאמנם" מצד הקב"ה אין שום צורך במהלך של שבירה וקלקול" כי הטוב המוחלט שנובע מאת ה'" שום רע לא יכול לעכב את הופעתו" אבל משה רבינו שמוריד את התורה למציאות" מבין ויודע שאין במציאות מספיק כלים להכיל את השפע הזה וחייב לבוא מצב של שבירה" כדי להמעיט את האור הגדול "מפני שלא יוכלו הבריות בהשפלתן לקלוט אותו בבהירותו" למען ייתן מקום לאור ממועט" שרק יכשיר את החיים… לאור הגנוז היותר עליון ומגמתי"" וסתירה זו" השבירה הזו" אומר הרב" "גם סתירה זו של צורך בנין" בנין יקרא לה". וכך לאט לאט אפשר לעלות ולהתקדם במעלות הקודש. "זוהי דעתו של משה המסכימה עם דעת עליון" שהיא מוצאת מטרה בשבירה לשם תיקון" שלפי גודל האיכות של השבירה" תוכר האיכות הגדולה הכפולה ומכופלת של התיקון".
הגמרא שם שואלת" מהיכן יודעים שה' הסכים לשבירת הלוחות? ועונה" שה' אומר למשה בפרשתנו "פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שברת". אומר ריש לקיש: כוונת ה' במילים 'אשר שברת' לומר" "ישר כוחך ששברת". ה' אומר לו ישר כוח על השבירה. הרב קוק לומד גם מהסכמה זו של ה'" שהשבירה הזאת היא לא מצב בדיעבד או מצב של קלקול. אמנם יש קלקול לצורך תיקון שאי אפשר לתיקון לבוא אלא על ידי הקלקול שקודם לו. מוגבלות זו" אומר הרב" היא נמצאת אצל הנברא ולא אצל הבורא" אבל יש קלקול שהוא נראה קלקול אך באמת הוא בעצמו תיקון גדול" וקלקול כזה "הוא עצת ה' ממש"" שכידוע אין ה' מייחד שמו על הרעה ואם אנו מוצאים שה' אומר למשה 'אשר שיברת וריש לקיש דורש מזה יישר כחך ששברת'" "הוא לנו אות נאמן כי שבירת הלוחות אז" לא הייתה בגדר קלקול… כי אם טוב גמור" אלא שהוא מכוסה ומעולף במסוה של רע וקלקול". וזה התוכן של ההסכמה האלוקית על שבירת הלוחות" שבאה ללמד כי זה היה מהלך נכון" מהלך של בניין שעל ידי לוחות שניים ישראל זוכים יותר להתקשר לתורה וללמדה כראוי. ממשה רבינו ניקח את הידיעה הזאת שמשבר" נועד להביא צמיחה" תיקון" ואולי זאת הסיבה שגם לאחר שניתנו לוחות שניים שמו בארון גם את שברי הלוחות הראשונים" ללמד שהמשבר הוא חלק חשוב בבניינו של האדם" וגם ממנו הוא עולה במסילה העולה בית ה'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות