He

Fr

Es

Ru

En

הקטורת עוצרת את המגפה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

נוהגים ישראל באמירת הקטורת שלוש פעמים ביום" לפני תפילת שחרית ולאחריה ולפני תפילת מנחה. כידוע" אמירת הקטורת יש בה סגולה למנוע מגפה וכל חוליים רעים" והדבר נלמד מאהרון הכהן. כאשר פרצה מגפה בישראל" התלוננו והאשימו את משה ואהרן באומרם: "אתם המיתם את עם ד" (במדבר יז). אומר משה לאהרון "קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני ד'" החל הנגף" (שם). ואכן אהרון נתן את הקטורת "ויכפר על העם ויעמוד בין המתים לבין החיים ותיעצר המגפה". הרב קוק זצ"ל בעולת ראי"ה" מלמד אותנו ש"הקטורת מרמזת על אור הנשמה" היא מודיעה שאין שום דבר רע או מכוער במציאות" מצד הארת הכלל" וכל מה שנראה מכוער ורע" ישוב להתהפך לטוב גמור ולקודש עליון… המגמה העליונה של הקטורת היא להופיע בעולם" באדם" באומה" באנושיות" בחיים ובהוויה בכלל" את האור העליון של הרוחניות הקדושה האצילית אשר לא יגורה רע.. להפוך מר למתוק וחושך לאור". (עולת ראי"ה א' קלו-קלז).
נכון לעכשיו" אנו נמצאים בעיצומה של מגפה עולמית המפילה חללים רבים" ומביאה לקשיים ולמשברים עולמיים" מבחינה כלכלית חברתית ואנושית. עלינו לעשות הכל כדי לעצור אותה ולהישמע להוראות שלטונות הבריאות" ויחד עם זה יש להתפלל ולבקש רחמים מד' יתברך על ישראל ועל האנושות כולה שתיעצר המגפה. צריך לזה אמונה וביטחון בד' יתברך שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו" לזכור ולהזכיר את הקטורת ההופכת את הכול לטובה" את המר למתוק ואת החושך לאור" שיבוא במהרה בימינו אמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
play3
מגזין
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - מהר עמשא לתל ערד
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - סיפורו של עמק איילון
Shape-2
מגזין
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק