He

Fr

Es

Ru

En

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

נכון לעכשיו
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כח ח) – הוא פסגת הגאולה וההצלחה האישית הלאומית והעולמית" כדברי משה רבינו ע"ה בשירת הים: "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ד'" מקדש ד' כוננו ידיך" ד' ימלוך לעולם ועד" (שמות טו" יז יח).
גילוי השכינה בבית המקדש לנו" ודרכנו לאנושות כולה" זו תכלית האנושות והבריאה כולה" ותתקיים לעתיד לבוא כדברי הנביא "בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ד' ונקוו אליה כל הגויים לשם ד' לירושלים" (ירמיה ג יז)" על ידי הקמת בית המקדש השלישי במדינת ישראל שהיא בחינת כסא ד' בעולם" וכדברי הרב קוק זצ"ל "מדינת ישראל יסוד כסא ד' בעולם שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד" (אורות קס).
נכון לעכשיו" אשרינו מה טוב חלקנו וחלקו של דורנו שאנו זוכים לראות בתחיית עם ישראל בארצו" ובבניין ירושלים בדרך לבניין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. למרות חשכת הגלות וחבלי הלידה של מדינתנו" וחבלי התחיה של אומתנו" המסתירים לפעמים את המטרה והתכלית שלמענה שבנו לארצנו. זוהי התכלית שלעולם לא משה מלבם ומעיניהם של אבות האומה ומנהיגיה בכל דור ודור" ומפיהם של רבבות עמך בית ישראל אשר אינם פוסקים להתפלל יום יום "והשב את העבודה לדביר ביתך… ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" ברוך המחזיר שכינתו לציון".
בציפייה לישועה השלמה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות