He

Fr

Es

Ru

En

הצבעה בבחירות כתרומת מחצית השקל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (כה ב) רש"י: לשון נדבה והוא לשון רצון טוב.
הרצון הטוב הוא העומד ביסוד הקמת המשכן והמקדש הלאומי" וביסוד כל בית בישראל שהוא בבחינת משכן. ואם חלילה אין רצון טוב – דוגמת בית שני – שהיתה בו שנאת חינם" הבית נחרב. לא רק המקדש מותנה ברצון טוב אלא כל העולם נברא ברצונו הטוב של הקב"ה ככתוב: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד".
"אמרו רבותינו ג' תרומות אמורות כאן א' תרומת בקע לגלגולת שנעשו מהם האדנים… ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות לקנות מהן קרבנות צבור" ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד לפי יכולתו" (רש"י שם). ה'אדנים' הם היסוד לעמודי המשכן. היו עשויים מתרומתם של כלל ישראל כאשר כל אחד תורם מחצית השקל בשווה" עשיר ועני. כנ"ל קרבנות ציבור נקנו על ידי מחצית השקל. כל אחד בשווה. ואם יש מי שאינו תורם מחצית השקל" הוא מוציא את עצמו מן הכלל. וידוע בהגדה של פסח: כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. והמוציא עצמו מן הכלל נקרא רשע ל"ע.
נכון לעכשיו" אנו עומדים לפני בחירות. ויש צד דמיון בית תרומות מחצית השקל להצבעה בבחירות. ביום הבחירות כל אחד שווה בקלפי. הנשיא ויהודי פשוט" קולם שווה" כבמחצית השקל . לצערנו הרב ישנם שלא הולכים להצביע" אם בגלל עצלות או בגלל כעסים על המדינה ח"ו או שאינם מזדהים עם מדינתנו" הם משולים למוציאים עצמם מן הכלל. לכן כל אזרח" חובתו ביום הבחירות להצביע. ומתוך כך גם להשפיע טוב על מדינתנו האהובה.
מהמצפה לישועה

תגיות: בחירות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות