He

Fr

Es

Ru

En

שמחה של אחדות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

השבוע יחול ראש חודש אדר ואנו מקדימים לקרוא את פרשת שקלים בשבת שלפני ראש חודש. בחודש אדר אנו מרבים בשמחה על הנסים והנפלאות שעשה השי"ת לאבותינו ולנו "בימי מרדכי ואסתר כשעמד עליהם המן הרשע שביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים" ואתה ברחמיך הרבים הפרת את עצתו והשיבות לו גמולו בראשו" (מתוך התפילה).
חז"ל קושרים את הנסים והנפלאות הללו לתרומת מחצית השקל" שהרי גלוי וידוע לפני הקב"ה שעתיד המן הרשע לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים עליהם שקלים לשקליו (מגילה). מראש חודש ניסן בזמן שבית המקדש היה קיים היו כולם נותנים בשווה מחצית השקל לקרבנות-הציבור: "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל". ובזה חברה שמחת האחדות עם ריבוי הנסים שבחודש אדר.
כאשר ישנה אחדות בישראל" שורה גם השמחה בישראל. וזה מביא שהשי"ת עושה לנו נסים ונפלאות כדברי אסתר למרדכי: "לך כנוס את כל היהודים" (מגילת אסתר ד טז).
נכון לעכשיו" עלינו להתנהל מתוך הבנה והסכמה לאומית רחבה" תוך התחשבות ורגישות לחלשים ולמעוטי היכולת שדווקא אותם יש לחזק ולעודד כשם שנאמר על השי"ת "ד' שומר את גרים יתום ואלמנה יעודד"" ומתוך שתרבה האחדות" תגדל השמחה.
ואף על פי שמדינת ישראל נמצאת במצב מורכב של מאבקי כוח תרבותיים" חברתיים ופוליטיים שלפני הבחירות" המחלישים לכאורה את חוסנה וכוחה של האומה" זה רק נראה כך. כמו הענפים בעץ הנראים מפורדים אך מאוחדים בשורש האחד" כך אנו כולנו "גוי אחד בארץ".
מהמצפה לישועה השלמה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
play3
מגזין
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - מהר עמשא לתל ערד
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - סיפורו של עמק איילון
Shape-2
מגזין
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק