He

Fr

Es

Ru

En

לזכרו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

בע"ה" כמה מילים אכתוב פה" באהבה גדולה"
לבטא בחיל ורעדה" בדמע מהולה"
בשם דור נפלא" בני עם סגולה"
צמאי תורתך המנחמת" לעת חבלי גאולה.
ובע"ה" נזכה להאיר נשמתך בגדולה"
ולא כמתעצל בהספד ת"ח איש מעלה"
הרי יום שנתו של צדיק-לאומי כמוך – באמת ראויה להילולא!

היית למושג: "הרב אלישע" – ממושגי הדור"
שקם להאיר גאולתנו" ופרצותיה לגדור"
למושג היה 'הרב אלישע' בתורה הגואלת"
ובאמונת עתנו" לה האומה כה מייחלת.
מילון חי ומאיר – של גאולה ותשובה"
ושל בניין המידות מעוז-ענווה עד אהבה.

מיהו מנהיג? זה הנהג!
וכשהוכרז: 'הרב-אלישע' – עשה לו למנהג –
לדבר כ'אלישע' בכל מקום אליו הגיע"
רק בינתיים… עד ש'הרב' יגיע…

כבן-תלמיד לרב צבי יהודה" וכנכד לרב קוק"
לתורתו – 'יחיד-ויחד' – עם שלם זקוק.

מתוך 'אל-עצמי'" לשיבה 'אל-עמי'"
מוביל באהבה – הרב אלישע!… אלא מי?…

בעל רוחב-דעת מרשים ויכולת הכלה –
מכיל כל איש וכל יוזמה – ומעודד כל התחלה.
לא רצה "סיעורי-מוחות" בהם כל איש מבקר חיצוני"
אלא "סיעורי-כוחות" – שכל אחד אומר: הנני!

תלמיד-תמיד של רבותינו" אליהם בא להסְתַרגֵל"
וכמותם" לתלמידיו – פועל הוא לְסַרגֵל…
אמנם" חמוש הרב אלישע במידת הדין"
וסביבתו נשערה! אך הוא רך ועדין:
לַכּל יש הזדמנות! לַכּל מאיר פנים!
והוא המנוע הדורי של פנים-אל-פנים.
אין כמוהו בדורנו כה אוהב" כה אהוב"
ומי כמוהו בדורנו – לב רגש" קשוב.
בנאמנות מוחלטת לעצמיות" ללא רבב חיקוי"
קורא לתת כתף – ל"נוער-בסיכוי""
ומחזק כל הפועֵל והבוחר להיות-לחיות –
ברחבי הארץ" ובמיוחד – בעיירות הטבעיות.
תעצומה של לב-שומע ושל עין-טובה"
והארת תורת אמת" ושפע אהבה.

וכאליהו הנביא וכאלישע" בעקבותיו –
משיב לב דור אבות על בנים" ודור-בנים אל אבותיו.

הרב אלישע זכית להיות כלי גאולים"
כהבנתך "הֲטֵל צָרכֵי ציבור והם כָּלִים"" כלומר: כֵּלים.

אז בע"ה נקום בגיבורים" נחגור מתנינו
וכבתנא דבי אליהו – נקרא לצאת לערי אלוקינו"
ונשתדל שכל רב ומורה" כל אחד ואחד
יקדיש לעמנו "יום הרב אלישע" אחד…

אז מתוך צלילי תודתך ל"אמא היקרה" הטורחת" המכינה""
ועם ברכתך לכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה"
מהרה יתגשם חלומך" הרב אלישע" להיות "חצרן" מן המניין…
בחצרות בית אלוקינו" שכה קֵרַבְתָּ בִּנְיַינָן!!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
play3
מגזין
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - מהר עמשא לתל ערד
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - סיפורו של עמק איילון
Shape-2
מגזין
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק