He

Fr

Es

Ru

En

אנשי הגבול – בעקבות טלטלות הבחירות לגווניהן

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

א. שייכות
בעולם של סתירות בדעות ובמידות" כשהאמת הופכת "עדרים עדרים והולכת לה" (ע"פ סנהדרין צז" וישעיהו נט)" שואל את עצמי" למי ולמה להשתייך.
שאלה זו יכולה להתחיל ולהסתיים במישור המעשי" בעד או נגד" ותו לא. גם הסקרנות היא פיתוי גדול" אך האם התקדמתי בכך בבירור האמת? האם נבנתה הנפש בטהרה?
אולי מחמת חולשה ואנוכיות אני מתעסק רק בניצחונות על אחרים" במקום להקשיב באמת ולנסות להשתפר בעצמי.
ב. בירור נוקב
כשהנביא ישעיהו – בפרק נט – הצביע על "כשלה ברחוב אמת"" הוא לא חייב אותי להיות שותף לכך. אדרבה – "מגלגלים חובה ע"י חייב" (בבא בתרא קכ).
אבל אם אכן האדם רוצה בבירור האמת" אסור לו להירתע מבירורים נוקבים. אולי המפתח לבירור האמת" הוא לא לערב עניינים אישיים תוך כדי תנועת ההקשבה" המחשבה" הדיבור והמעשה. ממש כדברי התורה – "לא תענה על ריב" (שמות כג) שכוונתה – לא להתווכח בעקשות ולא להתבצר בעמדות" אלא להסתער אל עבר הבירור הנוקב (על פי שו"ת חתם סופר או"ח ס' ר"ח).
ג. עצמי וזולתי
גם בשעת ויכוח מר" לא מוותרת לי תורת אלוקים חיים ודורשת – "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט)" כי אהבה שתלויה בדבר ומשועבדת לאינטרסים אישיים" חונקת את היכולת האמיתית להקשיב. אם רק אצליח להתנקות מהמשקעים האישיים" אז אוכל לשמוע בירור נוקב שמופנה אלי" אל מידותי ודעותי" וגם אוכל להפנות אל זולתי שאלות נוקבות מבלי להירתע.
ד. להיות ענייני
לא חייבים לייחס כל משפט שקוראים לשמות אנשים ולתפקידים מסוימים. לא כל מילה בדף או במאמר או בשיעור מכוונת למאן דהוא.
אפשר גם בדורנו להצמיח חופש האזנה. היינו – לא התקשורת תשעבד אותי לקטלוגים ולקטרוגים ולשמועות שווא" אלא חיפוש האמת" שהוא החופש האמיתי והטהור גם של האוזן וגם של הפה" גם של הדעת וגם של הלב. כדוגמא – "לא תשא שמע שוא" (שמות כג).
אדרבה ככל שאקדים להשתחרר מבית הכלא של האנוכיות" כך אוכל לשמור על בירור ענייני" ערכי" ללא כחל וללא שרק.
ה. ציבורי
הבחירות הנוכחיות אינן רק לתפקידי שרים וח"כים" אלא יש שאלות ציבוריות משמעותיות נוספות שמונחות לפתחנו" בסערה ובטלטלה.
ובמבטי אל הראי – נזכר בנבואת זכריה על הפיכת החורבן לבניין בתנאי של – "האמת והשלום אהבו" (ח" טז-יח ומצודת דוד שם). לא מדובר אפוא באמת אישית-קבוצתית-מחנאית" אלא באמת של הגאולה" של הפיכת החסרונות לתיקון כללי באמת (גם אם הוא במלרע ולא במלעיל…) הן חפצי חיים אנו" ברשות הרבים לא פחות מרשות היחיד והמשפחה והקהילה.
לפיכך שאלות הזהות והאופי הציוני-מוסרי-חברתי-יהודי" לא רק שאינן מַרְפּות מסדר היום" אלא הולכות ומתחדדות. יתכן שאם "אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" יהיה בראש סדר היום הציבורי-לאומי" אזי גם המידות והדעות שלי ושל שייכותי לקבוצה ולמחנה – תעמודנה על רף הרבה יותר גבוה" הרבה יותר טהור.
ו. אנשי הגבול
ובאותו הקשר של חבלי משיח" שבו "האמת נעדרת"" נמצא בגמרא (סנהדרין צז" שבת קיח" כתובות קיב) גם את "אנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו" (בארץ ישראל" לפי פירוש ראשון של רש"י). מן הראוי שאת הסוגיא החברתית-ציונית" אפסיק להפוך לכלי ניגוח מול זולתי" ואשתדל למחוק את המושג "מעמד בינוני". אדרבה" אין יותר פריפריה" כי אין יותר מרכז. 'חדל יחצנות' ברשתות החברתיות. באופן זה משהו חדש יתחיל בבירור של מידות: ענווה" הכנסת אורחים" תרומה והתנדבות. ואוויר נקי ורענן יחדור לאזורנו.
ומזה תצמח תביעה אמיתית הדדית בין כולנו" ולא עוד "אני בעד צדק החברתי" ואתה?…"" אלא השינוי הפנימי בנפש הוא הדוחף להמשיך ביתר שאת להיות אנשי גבול" להסתובב ממקום למקום בלי להשתעבד למחיאות כפיים או לקיטונות של בוז.
ז. הקודש והחול- חיבור והבדלה
לפי פירוש אחר של רש"י (סנהדרין צז)" מדובר "באנשי הגבול" כדוגמת הסנהדרין" שמקום מושבם בהר הבית" שהיה חציו בקודש וחציו בחול.
מערכת היחסים בין הקודש והחול מורכבת" ובחבלי משיח על אחת כמה וכמה.
ושוב" עלי לחזור בעצמי אל המקורות אשר בששת הסעיפים הנ"ל" ורק מכוחם להיכנס אל השביעי" הנוכחי.
כל ערבוב של חוות דעתי האישית בתוך הבירורים הנוקבים של היחס בין הקודש לחול" מהווה ביטוי לחולשה שלי ולא לעוצמה. עקרונית" המבדיל בין קודש לחול הוא האלוקי אשר גם מחבר ביניהם עם ההבדלה. אין שוויון בין שבת למוצ"ש" כשהקודש הוא מקור הכוח לחול" כשהחול הוא הכלי המכיל את הקודש אל המציאות" במיוחד בראשית צמיחת גאולתנו (מאמרי הראי"ה 409-442). אבל האם אני אוטומטית איש הקודש? והאם זולתי הוא אוטומטית איש החול כי הוא חושב אחרת ממני או מתנהג באופן שונה?
אשר על כן" מתפלל איש פשוט כמוני – "אתה חונן לאדם דעת"" להבדיל בין הקודש ובין החול ולא לנתקם זה מזה" ולא להופכם לגורמי קיטוב ועוינות.
מתפלל להעצמת העין הטובה" ההקשבה האמיתית" הבירור הנוקב… ובעצם מתפלל להיות מ"אנשי הגבול".
אדרבה" נהפוך כולנו יחד את המציאות המורכבת אשר מבחוץ נראית חצויה ושסועה" לאתגרים משותפים אמיתיים הבונים יחד עם אחד ומדינה אחת בארץ אחת על פי תורה אחת" מכח אלוקי מערכותינו" צור ישראל וגואלו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות