He

Fr

Es

Ru

En

היה ברכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

יעקב אבינו קורא לבניו לפני מותו ומברך אותם ברכות גדולות ומיוחדות. ברכות אלו שהן נבואות" התקיימו בעם ישראל במשך הדורות. גם משה רבינו מברך את בני ישראל לפני מותו ואף ברכותיו מתקיימות לדורות. אנו רואים שיש ערך לברכה ויש לה כוח לפעול על המתברך" ויש להבין אפוא" מניין באה היכולת לברך" אילו תכונות וידיעות צריכות להיות באדם כדי שברכתו תועיל ותפעל על המבורך?
אומר הרב קוק זצ"ל" "הערך של דיבור פשוט" שברכה היא ברכה וקללה היא קללה.. זאת היא חטיבה של התגלות היצירה העליונה שברוח האדם בכל מילואו". הדיבור הוא גילוי של כוח היצירתיות היותר מיוחד שבאדם" ומוסיף הרב ש"סגולת הדיבור תתגלה בעולם אחרי התגלות סגולת הרצון והמחשבה" (ערפלי טוהר עב).
בשמונה קבצים (ח" רלג) הרב מסביר את הדבר וכותב" שרצונו של האדם קשור ברצון האלוקים ונובע מזיו אורו. כל זמן שהאדם אינו מגלה את היחס הזה" כלומר שהוא אינו מחובר לרצון ה' ואינו פועל על פי רצונו" אז לא מתגלה ברצונו אותה הסגולה האלוקית שבו. "אבל כל מה שהאדם משים אל לבו לדעת" שאין לנו שום רצון אחר" כי אם התגלות מאור הרצון האלוקי" לפי מידת הגילוי הזה מתגלה כח הסגולה ברצונו". והרב מפרט במה מתבטא הכוח הזה" "להיות פועל" מהוה" מחדש וגוזר. ולפי אותה המידה באה התפילה ומראה את נפלאותיה" ובא גם כן הביטוי ועושה נפלאות". כאשר מכוון האדם את רצונו לרצון ה' והוא מבין שאין רצון אחר באמת כי אם רצונו יתברך" יכול הוא ממש ליצור" לפעול" לגזור דבר וזה יתקיים" תפילותיו פועלות וברכותיו מתקיימות.
במידות הראי"ה (רצון)" מבאר הרב עד היכן יכולה להגיע תכונה זו של הדיבור ושל הברכה. "כמה יכול אדם להתעלות" עד כמה הוא יכול לעשות את רצונו שליט ופועל בעולם" עד כדי לברך את מי שהוא חפץ עד כדי להמשיך סדרי גורל חיים" על פי המשכת חפצו 'והיה ברכה – הברכות מסורות לך'." כך אמר ה' לאברהם" 'והיה ברכה' הכוונה שהוא יכול לברך ולהביא טובה לכל. הרב מוסיף שזוהי ידיעה נפלאה בתכונת האדם והעולם "ביחס לשלטונו על ההויה". ומידיעה עליונה זו יורדים לעולם המעשה" לרדד את הטבע" לשלוט עליו ולהביא לו ברכה.
באורות ישראל (פ"ח" ט) כותב הרב שכוח הדיבור המיוחד לנו עתיד להתגלות באופן מיוחד בהיותנו בארץ ישראל" "ערך הדיבור" המיוחד לישראל 'שברכתם ברכה וקללתם קללה הוא מכונן על יסוד גילוי חדש שיפליא את העולם בחידושו"" והפסוק "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" יתבטא בהבדל שלנו מכל עם ולשון שאומר שמיוחדים אנו בכוח הלשון" כוח הדיבור" שיופיע "בהתגלות סגולת התחיה הישראלית בארץ ישראל בכליל תפארתה". נדע ונלמד את גודל הכוח שיש בפינו ונהיה מן המברכים אשר מכוח ברכתם באה טובה וישועה לכל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה