He

Fr

Es

Ru

En

ורועה אחד יהיה לכולם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

סוף סוף אחרי שנים של משבר בין האחים ליוסף עד כדי שנאת אחים ככתוב "וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום" (לז ד) חוזר שלום הבית למשפחתו של יעקב אבינו. המשפחה מתפייסת ומתאחדת ומדברים איש אל רעהו ככתוב "ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף…. וינשק לכל אחיו ויבך עליהם ואחרי כן דברו אחיו אתו" (בראשית מה).
לא רק בין בניו של יעקב אבינו היו משברים ותיקונים" עליות וירידות" אלא לאורך כל הדורות אנו מוצאים משברים דומים – בבית ראשון עברנו משבר נורא בימי ירבעם בן נבט" כאשר עם ישראל התחלק לשתי מלכויות" יהודה וישראל" ובבית שני סבלנו משנאת חינם שהמיטה עלינו את חורבן הבית וגלות של אלפיים שנה.
חז"ל לימדונו אמנם כי ברוב עוונותינו גלינו מארצנו אבל בסופו של דבר ניגאל על ידי שנבטל את סיבת החורבן" שנאת חינם על ידי אהבת חינם (עיין מהר"ל מפראג" הרב קוק זצ"ל ועוד…)
נכון לעכשיו" בהפטרה" הנביא יחזקאל בנבואת הנחמה מתאר את דורנו דור קיבוץ הגלויות באומרו "כה אמר ד' אלקים הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם למלך" (יחזקאל לז כא-כב). ואכן מעשה אבות סימן לבנים. כשם שהאחים התפייסו והתאחדו ודיברו איש עם רעהו" גם בדורנו עם ישראל ההולך ומתקבץ מבין הגויים" הולך ומתאחד בארץ ישראל. יש לנו כבר מדינה" יש לנו ב"ה ממשלה אפילו שפֹּה ושם עדיין יש מחלוקות ואי הבנות בין זרמים שונים בתוכנו" אבל המאחד גדול לאין ערוך מהמפריד" ולא ירחק היום ונזכה לראות עין בעין בהתקיימות הנבואה "ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם" (יחזקאל" כד).
מהמצפה לישועה השלמה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה