He

Fr

Es

Ru

En

לחזק את האורות המאחדים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

בחנוכה אנו מפרסמים את נס הניצחון על "מלכות יוון שעמדה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך".
ישנם המבקשים להשליך את המאבק של החשמונאים בימים ההם לזמן הזה – ורואים במאבק בין הגישה השמרנית לבין הגישה הליברלית החדשה המתנערת מהדת ומהמסורת – המשך ישיר למלחמות החשמונאים ביוונים. גישה זו טומנת בחובה סכנה נוראה של פירוד ושנאה ויכולה לגרום ח"ו למלחמת תרבות העלולה להביא לגרוע מכל – מלחמת אחים חס וחלילה. רבים שואלים את עצמם האם אפשר בכלל למנוע את מלחמת התרבות בין דתיים ולא דתיים. והתשובה חד-משמעית – כן! לא רק שניתן למנוע את המלחמה בין היהודים" יותר מכך אפשר להביאם לאהבה זה את זה. אם כן" חובה גדולה מוטלת עלינו למנוע את ליבוי אש הפירוד.
יש לגרש את החושך על ידי ריבוי האור" כדברי הרב קוק זצ"ל. נתבונן בנרות חנוכה שהם מרמזים על אורות של אהבה ואמונה" אורות של סבלנות וסובלנות.
נכון לעכשיו" הכוחות הפועלים היום להשכיח את התורה ומתנגדים ל"חוקי רצונך"" באים כביכול בשם הקידמה והחירות" בשם עולם מודרני מתפתח ומשתנה.
יש לבטל מגמה הרסנית זו על ידי שנבין כולנו" שקדמה וחירות אינם עומדים בשום פנים בסתירה ליהדות. אדרבא" תורתנו הקדושה רואה בחירות האדם ובקדמה האנושית" הטכנולוגית והמדעית" ערכים שיש לטפח ולעודד" ויחד עם זאת לצקת לעולם זה ערכי נצח רוחניים ומוסריים בלתי משתנים. אי אפשר לחברה אנושית להתקיים בלא ערכי הנצח היהודיים של צדק ואמת" של שאיפה לשלום ולאחדות. העולם היה שחור משחור ללא ערכי הנצח של היהדות הכתובים בכתב אלקי בתנ"ך ובתורה שבע"פ.
נלך בדרכו של הרב קוק זצ"ל" שקבע: "הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה. אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה".
ובאופן זה אפשר וחובה למנוע מלחמת תרבות" ומתוך כך נזכה כולנו יחד לאור חדש על ציון" במהרה בימינו אמן.
בברכת חנוכה שמח
מהמצפה לישועה השלמה

תגיות: חג החנוכה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה