He

Fr

Es

Ru

En

היינו כחולמים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

יוסף הצדיק" בדומה ליעקב אבינו" הוא בעל חלומות" פותר חלומות ומגשים חלומות. יעקב אבינו חולם את חלום הסולם: "ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"" ובו השי"ת מבטיח לו ולזרעו את כל ארץ ישראל (בראשית כח)" וחלום העתודים העולים על הצאן שבו המלאך מצווה עליו "קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך" (שם לא" יג).
גם יוסף הצדיק חולם חלומות" חלום האלומים "והנה קמה אלומתי וגם ניצבה והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחוין לאלומתי" (לז" ז)" וחלום "השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי" (לז" ט)" וזכה להיקרא על ידי אחיו "בעל החלומות".
יוסף הצדיק הוא גם פותר חלומות ונקרא בפי פרעה "צפנת פענח"" מפרש הצפונות" אחרי שפתר לו את חלומותיו הקשים.
אבל יוסף גם מגשים החלומות ולוקח חלק פעיל בפתרון הסיבוכים והקשיים שבהם" הוא לא רק בעל חלומות" אלא "איש נבון וחכם" שיודע לנהל מדינה בשעת משבר הרעב כדברי פרעה "אין נבון וחכם כמוך" אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי" (מא" לט-מ).
לעומת זאת" אחיו אינם חולמים ואינם מבינים את חלומותיו" ולמרות היותם שותפים להגשמת החלום בירידתם למצרים ובהשתחוותם ליוסף" שכחו ואינם רוצים לדעת את החלום" כדברי יוסף "ואתם חשבתם עלי רעה" אלקים חשבה לטובה למען עשה כיום הזה להחיות עם רב" (נ" כ).
נכון לעכשיו" "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים"" דורנו הוא דור הגשמת החלום הגדול של שיבת ציון. אין אנו חולמים אלא "כחולמים"" אנו שותפים ופעילים בהגשמת החלום" בקיבוץ גלויות ובהקמת המדינה.
גם בימינו יש מי שהם כיוסף הצדיק" שהם בעלי החלום ומגשימי החלום. חלום שיבת ציון בשבילם הוא הגשמת חזון נביאי ישראל – שחזו לנו את תחיית עם ישראל בארץ ישראל. הם יודעים שתהליך התחייה יהיה מלווה בסיבוכים" בקשיים ובמשברים" אבל הם כיוסף הצדיק שותפים לחלום בהגשמתו" ומתמודדים עם המצב מתוך אמונה וסבלנות וציפייה לישועה שלמה. לעומתם ישנם בדורנו אנשים ומדינאים כאחיו של יוסף" שמתעלמים מהחלום ומהחזון. הם רק מתייחסים למצב העכשווי" ובייאושם מחפשים פתרונות מידיים וקלים למצבים קשים ומסובכים" מצטרפים לעצות הגויים המציעים לנו לחלק את הארץ ולהקים מדינה ערבית ח"ו" אבל עליהם כבר נאמר "ד' הפיר עצת גויים הניא מחשבות עמים" רבות מחשבות בלב איש" ועצת ד' היא תקום"" "כי לא יטש ד' עמו ונחלתו לא יעזב".ומתקיים בנו "ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה" (ברכות חנוכה).
בברכת חנוכה שמח
בציפייה לישועה השלמה

תגיות: חלומות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
play3
מגזין
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - מהר עמשא לתל ערד
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - סיפורו של עמק איילון
Shape-2
מגזין
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק