He

Fr

Es

Ru

En

מקדש מעט ובית המקדש

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

בחנוכה אנו מדליקים נר איש וביתו" אבל כאשר בית המקדש עמד על תלו" הוא היה משול לתחנת כוח אטומית אדירה המאירה למדינה כולה – כל עם ישראל היה מתאחד בו – תל פיות – תל שכל הפיות פונים אליו" וממנו יצא אור התורה לכולם" כדברי הנביא ישעיהו "כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים".
עכשיו" כשבית המקדש חרב ועומד עדיין בשיממונו" שובתת תחנת הכוח הרוחנית המרכזית. נותרו לנו רק מקדשי מעט" בצורת בתי כנסת ובתי מדרשות. כל אחד מדליק לו נר איש וביתו" דהיינו" כל אחד מאיר את נשמתו על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו כג).
אבל אנו מאמינים בני מאמינים" שלא ירחק היום וייבנה בית המקדש השלישי" וד' יתברך יחדש ימינו כקדם" ושוב יאיר אור התורה והאמונה" דרך הבית שהקב"ה בחר בו לנו" ולעולם כולו.
נכון לעכשיו" עם כל הקשיים" אנו נמצאים בתקופה נפלאה של קיבוץ גלויות ותחיית עם ישראל בארצו" וכל זה הוא רק הכנה ובניית תשתית לבניין בית המקדש השלישי.
עלינו להמשיך ולהרבות אור של אהבה ואמונה" ובזה לבטל את סיבת החורבן שבאה עקב שנאת חינם. ובע"ה נזכה לראות בקרוב עין בעין בשוב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם" וישראל למעמדם" כשנים קדמוניות ונזכה ל"אור חדש על ציון" במהרה בימינו" אמן.
חנוכה שמח!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
play3
מגזין
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - מהר עמשא לתל ערד
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - סיפורו של עמק איילון
Shape-2
מגזין
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק
"לפעמים אדם נופל לתוך מרה שחורה"; נחשפו שתי הקלטות נדירות של הרב סולובייצ'יק