He

Fr

Es

Ru

En

שלם בגופו שלם בממונו ושלם בתורתו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

אורות הראי"ה לפרשה
שלם בגופו שלם בממונו ושלם בתורתו הרב יורם אליהו
"ויבוא יעקב שלם"" דרשו חז"ל: "ואמר רב" שלם בגופו" שלם בממונו" שלם בתורתו" (שבת ל"ג ב). מבאר הרב קוק זצ"ל בפרושו עין אי"ה" שלמות הגוף מולידה את הצורך לשלמות הממון" ודרך העולם שכל שלמות שאדם משיג ומסתעפת ממנה שלמות אחרת" השלמות השנייה נהפכת לחטיבה בפני עצמה והיא מסיגה את גבול ההשלמה האחרת" כך כאן שלמות הגוף מביאה צורך לשלמות בממון" אך הצורך בממון נהפך לחטיבה בפני עצמה" עד שלא רק שהממון לא עוזר להרחיב ולחזק את כוחות הגוף" אלא שהחרדה והדאגה להשגת הממון גורמת להרס הגוף ולחוליו. נמצא שהם עומדים כאויבים זה לזה.
אולם" מסביר הרב: "הגוף והממון" שניהם הם בסיסים טובים להמעלה הרוחנית שהיא יסוד התורה"" כשהאדם מבין את הצורך בחיזוק הגוף" ושהוא צריך להקדיש ממון המספיק גם לכל צרכי החיים" שהם מביאים השלמה לאדם ובריאות גופו" אזי מתוך כך הוא יכול לעסוק בשלמות תורתו בלי שום עיכוב והפרעה.
יעקב אבינו "הייתה מגמתו להראות לכל" שאין שום צד מצדדי השלמות" בין הגבוהים בין הנמוכים" שלא יהיה האחד מחזק את חברו כשיובן יפה". וודאי שאין שלמות אחת סותרת את חברתה. לכן מציינת התורה" שיעקב זכה שה' היה עמו ובא שלם בגופו וזה לא בא בסתירה לכך שהיה שלם בממונו. הוא ידע לתת לכל כוח את המקום הנכון והמתאים לו בחייו. "ומשניהם יחד מצא את הטוב הפנימי להיות שלם בתורתו…" להראות שבדרכי הצדק והאמת כל המעלות מתקבצות יחד ואין שלמות אחת דוחה את חברתה.
על-פי זה אפשר להבין את חז"ל שלימדו על הפסוק "ויוותר יעקב לבדו"" שהוא חזר להביא פכים קטנים ששכח מעבר לנהר. וזה תמוה. יעקב שהיה לו רכוש כה רב" וצאן ובקר לרוב מדוע הוא צריך לחזור ולהביא פחים ששווים אינו גדול? אומר הרב קוק (עין אי"ה" ברכות" ד'" לח) "מתורתנו הקדושה למדנו ערך זו השלמות" שעם כל הדרכתה של התורה בעניינים הנעלים" חסה התורה על ממונם של ישראל והקפידה גם על פכים קטנים". ההדרכה של התורה היא לתת ערך לכל דבר" קטן כגדול" וודאי שרכוש שעמלת ורכשת אותו" יש לו ערך" אסור לך לאבדו בקלות" אלא אתה שומרו ומבין שיש לו מקום בכל קניין השלמות שאתה עמל עליו בחייך. "וכן יעקב אבינו ע"ה" עם עוצם השגתו וטרדתו באהבת אלוקים" נשתייר בשביל פכים קטנים. ללמדך" שיודעים הם השלמים הללו ערך כל דבר קטן לפי ערכו".
מוסיף הרב ומלמד אותנו עד היכן מגיע ערכו של הלימוד הזה. חז"ל מביאים שתי סיבות לכך שיעקב נשאר לבדו" א. על שם הכתוב 'ונשגב ה' לבדו ביום ההוא' ולכן הוא נשאר לבדו" להתבודד" ב. יש אומרים שנשאר להציל פכים קטנים. אומר הרב במאמרי הראיה (עמ' 260)" כי בדרך כלל יש נקודה משותפת בשתי דעות בחז"ל וכך גם כאן" הנקודה היא "שמידת הזריזות הכשרה… להציל את הפכים הנחוצים שנרכשו בעמל ובזיעה" מגיעים לבסוף להרעיון והמטרה של ונשגב ה' לבדו". כאשר יודעים לתת משקל ויחס נכון לרכוש ולממון שהאדם זקוק לו. הוא לא מפריע לאדם" אלא עוזר לו להשתמש בו בצורה נכונה לצורכי עלייתו במעלות הקודש.
בדור של שפע כבדורנו" כדאי להעמיק בסוגיה של הקשר בין השלמויות השונות. לתת לכל אחד מהתחומים את המשקל הראוי לו. לעמול על השגת שלמות הגוף בבריאות הגוף והנפש" באמצעות השגת הממון. מאידך" יש לשמור על הממון" ולא לבזבזו על צרכים מיותרים" ודאי לא כאלה הפוגמים בשלמות הגוף. מתוך כל זה" ניתן להגיע לשלמות בתורה ועלייה במעלות הקודש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
מה עומד מאחורי תמונת המצבה שחרכה את הרשתות?
Shape-2
מגזין
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
מני אסייג חושף: "זהו נזיד העדשים בו שילמתי כדי לקנות את חירותי"
Shape-2
מגזין
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
מדהים: חיפשו עגיל ומצאו סכום כסף אגדי
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה