He

Fr

Es

Ru

En

לבן ביקש לעקור את הכל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

בפרק הזה של סיבוכי חייו" נפגש יעקב אבינו עם לבן הארמי. בהגדה של פסח מופיעה הגדרה מיוחדת עליו: "לבן ביקש לעקור את הכל". הוא ביקש לעקור את הכל מן השורש" לעקור את נצח ישראל. לבן הוא מין אישיות מיוחדת המנוגדת לנו. הוא מין נשמה" מין טומאה" שעניינה עקירת הכל" עקירת כל קדושת ישראל. יש הרבה מדרגות בעבודה זרה" בטומאה וברשעות" וכאן מופיע השיא של הטומאה!
בהתחלה אנו נפגשים – לכאורה – במידה טובה של לבן: "ומבשרך לא תתעלם" . לבן אומר ליעקב: "טוב תתי אֹתה לך" מתתי אֹתה לאיש אחר" . יפה מאוד" אצילי מאוד. אבל כשמתבוננים על הדברים יותר בעמקות" ניתן להבחין כאן גילויי עומק הרשעות ועומק הטומאה. צריך לזכור את הביטוי המזעזע: לבן הוא אדם שמבקש לעקור את הכל. המהר"ל מזכיר כמה פעמים שהרשעים הגדולים הם אנשים גדולים. אישיות גדולה יכולה להתגלות בדברי תורה" בדברי נבואה" בקודש" בחול" וגם בטומאה. לבן הוא נשמה בעלת כח אדיר של טומאה. יש לו אידיאל" שאיפה רוחנית עצומה" לעקור את הכל. הוא מין מלאך המוות. הזרם שלו" הגישה שלו" המהלך שלו הוא להרבות טומאה" להרבות רשעות" להרבות עבודה זרה בעולם" להרבות מידות רעות בעולם. יש מדרגות בנשמות. רבונו של עולם "בורא כל הנשמות"" ברא את נשמות אמותינו רחל ולאה" "אשר בנו שתיהם את בית ישראל" . מובן שהן היו נשמות קדושות" נשמות אציליות לחמדה ולתפארת" נשמות שעניינן קידוש השם. נשמות אלה היו בניגוד גמור למהלך נשמת האב. היה ללבן צער גדול: מהלך בנותיו" הנשמות הקדושות האלה" היה בכיוון הפוך לכל המהלך שלו! והנה הגיע בן אחותו" ואחרי רגעים אחדים הכיר אותו: גם הוא מין בריה שעניינה קידוש השם" כמו בנותיו. יש לו נשמה בעלת כח גדול של קדושה ושל מידות טובות" של יופי ושל טהרה" יש לו כח השפעה גדול להרבות קידוש השם בעולם" זו צרה נוראה. בא הקרוב הזה" בעל שיעור קומה אדיר ונשגב" והאידיאל שלו בעולם הוא להרבות קידוש השם! איזו עגמת נפש. כאן מופיע עומק הרשעות: "טוב תתי אֹתה לך מתתי אֹתה לאיש אחר". הוא נוכח לדעת שעם שתי בנותיו אין לו כבר מה לעשות. בכל מצב שתהיינה בחיים הן תרבינה קידוש השם בעולם" תרבינה צדיקים בעולם; תהפוכנה את מי שיתחתן עמן לצדיק. אז לכל הפחות שיתחתנו הצדיקים בינם לבין עצמם. כאן עומק הרשעות.
כל זה שייך למהלך הסיבוכים של יעקב אבינו. מאז ועד הנה" סדר החיים שלנו מתגלה מתוך סיבוכים" ואנו ממשיכים מתוך סיבוכים" עד שיתבררו כל הסיבוכים האלה" ויהיה "העקֹב למישור". ו"אור חדש על ציון יאיר" .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
בית המדרש
כמה מטרות ראוי לאדם שיציב לעצמו בחיים ויהיה מאושר ומה ערכן של מטרות משנה?
57 דקות
play3
מגזין
ערב טוב ניצנים: נעם יעקובסון חושף את סודותיהם של חולות ניצנים
27 דקות
play3
מגזין
בא בזמן: יצחק מאיר מארח רבנים ואמנים לשיח מרתק על חודש תמוז
50 דקות
play3
בית המדרש
מהן ההשלכות לכך שהתורה היא סדר העולם
27 דקות