He

Fr

Es

Ru

En

אברהם אבינו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

פתאום פנה ד' אל אברהם אבינו: "ויאמר ד' אל אברם". אמנם כתוב בחז"ל שאברהם אבינו הכיר את בוראו" אבל את זאת לא הזכירה התורה. יש ללמוד גם מהסדר של התורה. לא נזכר קודם במה זכה אברהם אבינו להשראת השכינה" לגילוי אלוהות" אלא פתאום "ויאמר ד' אל אברם". פתאום ד' לוקח אדם" ואומר לו: "לך לך"""ואעשך לגוי גדול" " "לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל" . לעומת זאת" נזכר בכתוב שנח היה אדם חשוב: "צדיק תמים היה בדורותיו" " קיים קצת מצוות" "את האלהים התהלך נח". מתוך זה יש עניין שיופיע אליו הדיבור האלוהי. אך אצל אברהם אבינו לא נזכר שום דבר! אם כן מה פתאום נגלה אליו?!
אבל זה כל היסוד: הצד של "והיו לי לעם" מתחיל מתוך מעלותיו של האדם" אך אצל אברהם אבינו מתחיל דבר חדש" לא ממעלותיו של האדם. ודאי הוא היה אדם חשוב: "והאמין אברהם בד'"" אמונה" צדקות וקדושה. הפרטיות האנושית מתאימה אל ההופעה הכללית הגדולה. אבל יסודו" עיקרו" של אברהם אבינו אינו מ"והיו לי לעם"; עיקרו מ'התקפה אלוהית': "והייתי לכם לאלוהים"! "ויאמר ד' אל אברם"! "לך לך מארצך"! "ואעשך לגוי גדול"! ומכאן והלאה כל עניינו של הגוי הגדול הזה" "גוי אחד בארץ". צריך להבחין מתוך נוסח התורה: מעלות – אצל נח כן! אצל אברהם לא! אצל נח יש מעלות! אצל אברהם אין מעלות! כלומר" לא נזכרו מעלות בפירוש. הכל חוזר לאותו עניין – ההתחלה" היסוד" "ההתחלה מִמֶּנּוּ [ד'] לא מִמֶּנּוּ [אנחנו]" . לכן אצל אברהם אבינו לא נזכרו מעלות. לא נזכר בשום מקום בתורה שאברהם אבינו בחר בד'! לא נמצא בשום מקום שאברהם כרת ברית עם ד'. אין דבר כזה" אין שותפות" חוזה" הסכם" התאמה" בין אלוהים הבורא והאדם. שותפות עם אלוהים היא עבודה זרה. נזכר ההיפך: "אתה הוא ד' האלוהים אשר בחרת באברם"! "ביום ההוא כרת ד' את אברם ברית" .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
כבוד: המלך העניק תואר אביר לרבה של המדינה
כבוד: המלך העניק תואר אביר לרבה של המדינה
play3
מגזין
אף פעם לא לבד: הרב חגי לונדין בסרטון חזק על בדידות ושייכות
Shape-2
מגזין
מפעים: הילד שנהרג במירון בא לאחיו בחלום
מפעים: הילד שנהרג במירון בא לאחיו בחלום
Shape-2
מגזין
תיעוד מצמרר: האב שאיבד את ילדו במירון ניחם אבלים
תיעוד מצמרר: האב שאיבד את ילדו במירון ניחם אבלים
play3
מגזין
בשביל ישראל' עם נעם יעקובסון: פרק מיוחד אודות גוש אדומים