He

Fr

Es

Ru

En

מי ייתן טהור מטמא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

נאמר בסוף פרשת נח" " ותרח הוליד את אברם". והדבר צריך בירור מדוע אברהם אבינו 'עמודו של עולם' כלשון הרמב"ם צריך להיוולד במקום חשוך כל כך" ובכלל מדוע הסגולה האלוקית שנמצאת באברהם ומופיעה בגלוי ביעקב ובניו" הייתה כל-כך מוסתרת ונתונה בתוך מקום חשוך" כהדורות שלפניהם? איוב שואל שאלה זו" "מי ייתן טהור מטמא לא אחד"" וחז"ל דורשים זאת כגון "אברהם מתרח"" ומי שעשה כך הלוא זה יחידו של עולם. ואם כן יש להבין מדוע נשמה כזו ועוד עניינים גדולים מופיעים בעולם מתוך חושך והסתר שקודמים להם? מסביר הרב קוק זצ"ל בדרשה העשרים ותשע במדבר שור" "והנה הסיבה הפשוטה לצורך הסתרת הטוב העתיד להיוולד בבני אדם בתוך אנשים רעים וחטאים" ולצאת טהור מטמא היא" מפני שלהשלמת המידות הטובות והדרכים הישרים צריך תיקון של מדות ודרכים שהם לפי הראות נפתלים (שלילים)" שהם משמשים את התכלית הטובה". כלומר" תיקון המידות ושלמותן מצריך לפעמים שימוש בכוחות ובתכונות שליליות שרק על-ידי שאנו מעלים ומתקנים אותם" אז המידה הנדרשת מופיעה בשלמותה" (כמו שהרמב"ם מלמד אותנו בשמונה פרקים" שלשלמות המידות צריך את דרך האמצע" כגון אל תהיה קמצן מדי וגם נדיבות מופרזת אינה נכונה" וכך בשאר כל המידות). ממשיך הרב ומבאר" שצריך שיהיה מקום לנפש הטובה לקבל גם שימוש הדרוש לפעמים מהמידות הרעות" (כמו להילחם ברשעים ולא לרחם עליהם)" לכן יצא טהור מטמא שאמנם נטהר מטומאתו ולא משתמש במידות הרעות שהיו בו קודם אבל" מחדש הרב" על-ידי-כך "עוד תתגבר טהרתו כי במקום שצריך מידה רעה לתיקון השלמות ועבודת ה' לא תחסר ההכנה בנפשו". כלומר הופעת הטהור מהטמא נועדה ליצור בנפש הטובה את היכולת להשתמש לפעמים בכוחות הרעים לשכלול הופעת הטוב.
רעיון דומה אומר הרב קוק ביחס לארץ-ישראל. ה' אומר לאברהם בפרשתנו" "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען"" וזה תמוה" הכנענים היו היותר גרועים ומקולקלים משאר האומות ומדוע נקרא שם הארץ על שמו של כנען? אומר הרב "ארץ ישראל יש לה את הסגולות… העליונות של יסוד הקדושה היותר עליונה המתגלה בעולם". מתוך התכונה הזאת" "יש בכוחה להפך את התוכן היותר רע והיותר מקולקל לטובה ולברכה. לכן שם הארץ היא כנען" האיש המקולקל והמקולל" אוצר הכיעור.. והשפלות האנושית" הנטיות הללו נִטעו בעולם" באנושיות" כי יש אוצר חיים נעלה שגנוז בהם " "אוצר אור שבמטמוני החושך" ורק הכח הנעלה" הנובע מיסוד האורה העליונה" יסוד שבועת עולמים בדבר ה' המוטבע בסגולת הארץ הפנימית…". רק הכח שנובע משבועת ה' הנצחית לתת לנו את הארץ הזאת" רק הוא בכוחו לגלות את האוצרות הללו ולצרפם לקדושה העליונה. והרב מחבר כאן את שני העניינים שהזכרנו העם והארץ ואומר " שזהו היסוד הבסיסי לבחירה הנפלאה של העם ושל הארץ יחדיו…".
את ההדרכה המעשית של רעיון זה" כתב הרב במאמר 'הדור'. הרב כותב שכשם שהיחיד בשעה שעדיין לא נתעלה לפסגת המוסר הגמור" הוא צריך להילחם ולכבוש כוחות לא טובים שיש בו ולפעמים אף לבטלם" אבל כאשר הוא מוסיף אור תורה בקרבו הוא לא צריך לכבוש שום כח מכוחות נפשו "כי אם ייקחם ישעבדם בחבלי אדם ובעבותות אהבה אל הטוב ואל היושר" אל מרומי המגמות היותר נישאות" שהם הנם החפצים האלוקיים. כך האומה" שבהיותה בגלות אין לה את היכולת לעבודה הזו של צירוף כל הכוחות לבניינה " הרי עכשיו בארץ ישראל בתהליך הגאולה" הכוחות שמתעוררים באומה "אין בשום אופן להכניעם בדרך כבישה" כי אם לרוממם ולשגבם" ולהראות לפניהם את הדרך של האורה הרוממה והאדירה" ורק על-ידי כך "תבוא ישועה ותצמח גאולה".

תגיות: פרשת לך לך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף את סודותיה של זיכרון יעקב
Shape-2
מגזין
כבוד: המלך העניק תואר אביר לרבה של המדינה
כבוד: המלך העניק תואר אביר לרבה של המדינה
play3
מגזין
אף פעם לא לבד: הרב חגי לונדין בסרטון חזק על בדידות ושייכות
Shape-2
מגזין
מפעים: הילד שנהרג במירון בא לאחיו בחלום
מפעים: הילד שנהרג במירון בא לאחיו בחלום