He

Fr

Es

Ru

En

לפום צערא אגרא

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

בתחילת מסעו לארץ ישראל אומר הקב"ה לאברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (יב א). רש"י מפרש "אשר אראך" – לא גילה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו ולתת לו שכר על כל דיבור ודיבור כיוצא בו (בפרשת העקדה) "את בנך" את יחידך" אשר אהבת" את יצחק ". כיוצא בו "על אחד ההרים אשר אומר אליך" (כב ב) – שם מפרש רש"י – הקב"ה מתהא הצדיקים (משהה לצדיקים) ואחר כך מגלה להם וכל זה כדי להרבות שכרן.
כי לפי גודל הצער גודל השכר – לפום צערא אגרא. ואכן יש הבדל בין אדם המתנה את עלייתו לארץ ישראל באומרו: רק אם אדע מה הם התנאים הצפויים לי" כמו עבודה" דירה מרווחת וכו' רק אז אעלה לארץ" ובין אדם שעולה לארץ בלא תנאים מוקדמים אלא רק מתוך אהבתו ואמונתו" כאברהם אבינו בהליכתו לארץ ובהליכתו לעקוד את בנו. וכל זאת מתוך אהבתו הבלתי מסויגת לשי"ת לעשות רצונו.
נכון לעכשיו" מעשה אבות סימן לבנים. גם בדורנו עוד בטרם קמה המדינה" היו חלוצים שעלו לארץ בלי תנאים מוקדמים" הלכו אל הבלתי נודע" אל הסכנות" אל הסבל" אל הרעב" אל הקדחת" וכל זאת מרוב אהבתם לארץ חיינו. והם הם החלוצים שהכשירו את הקרקע להקמת מדינת ישראל ושכרם גדול מאוד כי לפום צערא אגרא.
ואכן זכינו לראות כיצד שבו הבנים לגבולם כפי שהובטח לרחל אמנו שהשבוע חל יום פטירתה "כה אמר ה´ קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים" רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר ה´ מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה" כי יש שכר לפעלתך נאם ה´ ושבו מארץ אויב. ויש תקוה לאחריתך נאם ה´ ושבו בנים לגבולם" (ירמיה לא" טו-יז).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף את סודותיה של זיכרון יעקב
Shape-2
מגזין
כבוד: המלך העניק תואר אביר לרבה של המדינה
כבוד: המלך העניק תואר אביר לרבה של המדינה
play3
מגזין
אף פעם לא לבד: הרב חגי לונדין בסרטון חזק על בדידות ושייכות
Shape-2
מגזין
מפעים: הילד שנהרג במירון בא לאחיו בחלום
מפעים: הילד שנהרג במירון בא לאחיו בחלום