He

Fr

Es

Ru

En

קשת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

אחרי המבול מופיעה אנושות מחודשת. מה שהיה" היה וחלף. עכשיו אנו שייכים לאנושות של שם" חם ויפת. איך מתגלה יחס האלוקים לבריאה ולאדם בסדר הקיום שאחרי החורבן? "קשתי נתתי בענן". מספר פעמים בתורה מופיע הענן כהתגלות שמימית עילאית בתוך האנושות העולמית. "והיה בענני ענן על הארץ"" סדר ההופעה השמימית העליונה הוא על ידי ענן. וכן ההתגלות האלוקית לגבי ישראל ואורייתא היא בענן וערפל. "ולא יכֹל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן" .
בפרשתנו אנו נפגשים בהתגלות הראשונה בענן" שהיא התגלות כלל אנושית. ריבונו של עולם מודיע: גם בעתיד אתגלה בעולם ובאדם באמצעות ענן" ובצורה זו יתחדש הקשר בינינו: "ונראתה הקשת בענן. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם". ויש על כך ברכה מיוחדת: "זוכר הברית" נאמן בבריתו וקיים במאמרו". לעומת מצב ההפרעה" החורבן והפיזור" מתחדשת הברית" על ידי מין "חזרה בתשובה". "זאת אות הברית אשר הקמֹתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ". העולם שמוקם מתחדש ומתגלה על ידי ענן. גם הופעת השכינה לאברהם אבינו בעת עקדת יצחק היתה באמצעות ענן" כדברי חז"ל ש"ראה ענן קשור על ההר" " ודרכו נקבעת הברית של עקדת יצחק. הענן הוא התגלות משמים לארץ" המשך שמימי אל האדם ההיסטורי בהופעתו במציאות. ומכאן והלאה תופיע הקשת לאות ברית. ברית זו היא כמובן לקיום והתפייסות" ולא למוות וחורבן" "לא אֹסיף עוד להכות את כל חי". נכון שהקשת היא עובדה פיסיקלית בעלת ריבוי גוונים" אבל האם כל הפיסיקה אינה מעשה ד'? ריבונו של עולם מתגלה בטבע" בסדריו ובכל חוקות שמים וארץ" וגם דרך "קשת בענן"" שהוא מצב מיוחד של ענן רב גווני. מתגלה כאן הכללה" היקף ומלוא השכלול של ההופעה משמים לארץ. מתוך כך מתגלה הברית.
נח" עניינו האדם הכללי" האנושות" והוא מצא חן בעיני ד'" כלומר" יש באנושות איזה שורש" גרעין מוסתר ומעורפל של שייכות אלוקית. יש מציאות כלל עולמית קוסמולוגית של ברית. יוצר האדם מחנך אותו עד אשר מגיעים לחלק האדם המיוחד – אברהם אבינו. בחלק האנושות של צאצאי יפת" יש גם צד שלילי שהתגלה למשל אצל היטלר ימח שמו" ויש גם צד חיובי של התרוממות רוח המופיע מתוך ההתקרבות לשם. בהתבוננות "שנות דֹר ודֹר" " יש להבחין בבירורים שמתקיימים בתוך האדם ובעיקר בתוך צאצאי שם" עד שמגיעים אלינו: "ויאמר ד' אל אברם: לך לך… אל הארץ אשר אראך" ואעשך לגוי גדול" .

תגיות: קשת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות