He

Fr

Es

Ru

En

פרשת נצבים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

בחלק הראשון של "נצבים"" אנו נפגשים בקשר שבין הכלל והיחיד. מתוארת תופעה של הפקרות של אדם מישראל – "איש… פֹּרה ראש ולענה". ביסודו" בשורשו" היחיד הזה – בכל המצבים – שייך לקדושה האלוקית של כלל ישראל" למערכה הציבורית הלאומית הקדושה בהחלט" אולם זה הצד הנסתר. "הנסתרֹת לד' אלקינו". הצד הנגלה הוא – "הנגלֹת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת". נכון שלכלל אין בחירה" אולם לפרט – לצד הנגלה" יש בחירה. לכן כלפי היחיד ה"פורה ראש" יש דין וחשבון בכל החומרה. אולם" למרות זאת אין זה סותר את הערך הכללי של קדושת האומה" שהוא מוצק" מוגן" ואינו משתנה. יש הבדלים דקים מאוד וחמוּרים מאוד" בין התחום של "ד' אלקינו" לתחום של היחידים. אלה דברים נוראים ואיומים השייכים לבירור עניין הברית בשורשו ויסודיותו. זה החלק הראשון של "נצבים".
בסוף הפרשה מופיע עניין התורה בישראל. התורה נמשכת מן השמים. והתורה הזאת מן השמים נמשכת ומתפרטת אלינו בתורה שבעל פה" שייכת לכלל ישראל" וחודרת בכל ישראל על ידי רבנן ותלמידיהם. ישראל זה תורה" ותורה זה ישראל. וכדי שהתורה הזאת תהיה שייכת לנו" בממשיותנו" יש צורך ב"קניין תורה". פרק מיוחד בפרקי אבות. אין שיטה אחרת כדי לזכות לאמיתה של תורה לכל מדרגותיה. בפרשתנו אנו נפגשים בשתי הגדרות יסודיות של קניין תורה: "לא בשמים הִיא"" "לא מעבר לים הִיא".
"לא בשמים הִיא"" מתברר בגמרא כהדרכה מידותית" מוסרית: "לא בגסי הרוח" . מדובר באנשים השייכים לתורה" אבל יש בהם טומאת הגאווה. יש מדרגות בתלמידי חכמים" מדרגות בהתעכלות התורה בקרבם" ופה נפגשים בתסבוכת נפשית של גסי רוח" שאומרים שכבר אינם צריכים לרב. ומצד שני" "ולא מעבר לים"" לא במפרשׂי ים" – אומרת הגמרא שם. צריכה להיות קביעות מוחלטת בתורה" שייכוּת פנימית. מפרשי הים – זה מצב של התפרשׂות והתפזרות מוסרית עובדתית פסיכולוגית. אלה שני יסודות שעניינם בירור שהתורה שייכת לכלל ישראל" וכן לכל הפרטים" בנפשותיכם" בעצמיותכם" שהיא קרובה לכם מאוד.
ומכאן לעניין השלישי. לפני עניין התורה ולימודה" אנו נפגשים בעניין אחרית הימים" ימות המשיח" סדר הגאולה והתשובה שלנו. ויש מדרגות: מתחילה "ושבת עד ד' אלקיך" ואחר כך "כי תשוב אל ד' אלקיך". יש סדר אלוקי. רבונו של עולם ימול אותנו" "ומל ד' אלקיך את לבבך". תחילה יש לבוא הביתה" ובתוך כך יופיע הטיפול האלוקי של מילת הלב. בהדרגה" קמעא קמעא. גם בהופעת הגאולה במציאות המעשית והמדינית יש מדרגות. העיכובים והסיבוכים שקיימים בינתיים" אינם מהווים ביטול לגאולה" חס ושלום. מעשי ד' נעשים על ידינו" בצבאיות ובפוליטיות" ישנה רק קצת התעכבות. וכך" המדרגה הגדולה של "מילת הלב"" אינה מופיעה מיד בהתחלה" וגם לא בסוף" אלא באמצע" בהדרגה. יש מדרגות בתיקון זה" שבא על ידי שכנוע ועל ידי הסברה .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה