He

Fr

Es

Ru

En

דף הבית > > הקב”ה אוהב את מי שאוהב את בניו

הקב”ה אוהב את מי שאוהב את בניו

משנולד משה רבינו ניכר עליו שהוא נשמה טובה” ככתוב: “ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא” (שמות ב” ב) כפירוש רש”י: כשנולד נתמלא הבית כולו אורה. כבר משחר ילדותו ניכר עליו שהוא ראוי להיות מנהיגם של ישראל. כאשר בת פרעה פותחת את התיבה שבה היה מונח משה “ותראהו את הילד והנה נער בוכה” אף שהיה תינוק בן שלושה חדשים היה בוכה בקול של נער (ועיי”ש רש”י). ההבדל בין בכי של תינוק ובכי של נער ” שהתינוק בוכה כאשר חסר לו אוכל או כשקר או חם לו. אבל נער בוכה כאשר כואב לו הלב על צערם של אחרים. ואכן משה רבינו כאב את כאבם של עם ישראל ככתוב “ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם” וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול. ויצא ביום השני והנה שני אנשים אברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך” (ב יא-יג). משה כאב את כאבם של האחרים ופעל במסירות נפש להושיעם ולהיטיב עמם.
נכון לעכשיו” מכון מאיר הפועל זה 45 שנה להאיר את נשמתם של ישראל ולהיטיב עמם” לקרבם לתורה ולהפיץ תורה באהבה” הולך בדרכם של אברהם אבינו” “את הנפש אשר עשו בחרן”” ובדרכו של משה רבינו שקיבל את התורה ומלמדהּ לעמו ישראל באהבה. את האהבה הזאת חשנו כולנו בתרומות הנדיבות המלוות במילות ברכה ועידוד” במבצע מכפילים באהבה. והנני רוצה להודות מכל הלב לכל השותפים במבצע” המארגנים” המתרימים והתורמים הרבים” שהביאו להצלחה הגדולה. זכות זו תעמוד להם ולמשפחתם” כי הקב”ה אוהב את מי שאוהב את עם ישראל ויבורכו מן השמים באהבה בברכת האבות בכל מכל כל.
בהוקרה ותודה עצומה

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x
דילוג לתוכן