He

Fr

Es

Ru

En

בניצחון ישראל יתגדל ויתקדש שמיא רבה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

"וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו" ויאמר עשו בלבו וקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" (בראשית כז מא).
יעקב אבינו סבור שסיבת שנאת עשו אליו נובעת מברכת יצחק אביו "הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך" (כז כט). ואכן" בבואו מחרן מנסה יעקב לשכנע את עשו כי כבר אין כבר טעם לשנוא אותו שהרי לא התקיימה ברכת יצחק "הוה גביר לאחיך" – "לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר" אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני" (רש"י לב ה). אבל עשו שונא ליעקב בלי שום טעם הגיוני – "אמר ר' שמעון בן יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב" (רש"י שם" לג ד).
נכון לעכשיו – שנאת היהודים שבאה לידי ביטוי בדור האחרון בשואה הנוראה ובגילויי האנטישמיות בעולם בכלל" וכן בתוקפנות הערבים בימים הללו – אין לה נימוק הגיוני.
אי אפשר בדרך הגיונית לשכנע את האנטישמים בעולם לחדול משנאתם. כל ניסיון כזה סופו כשלון" ומשלמים עליו מחיר כבד ומר.
הדרך היחידה לבטל את שנאת עשו לישראל בעבר בהווה ובעתיד" שיתקיים הפסוק "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש" (עובדיה א יח). ניצוץ יוצא מיוסף ושורף ומכלה את אלופי עשו (רש"י לז א)" כי רק מתוך שננצח את אויבינו ושונאינו" אז "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים" וידעו כי אני ה'" (יחזקאל לח כג). יתגדל ויתקדש שמיא רבה.
מהמצפה לישועות

תגיות: יעקב ועשו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה