He

Fr

Es

Ru

En

האם האשכנזים הם כוזרים?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ש: האם מה שמספר רבנו יהודה הלוי על התגיירות הכוזרים הוא עובדה היסטורית" או רק משל?

ת: זו עובדה היסטורית" אך השיחה בין מלך כוזר לבין החבר הוא תחבולה ספרותית Strategema. הרי זה קרה ארבע מאות שנה לפני כן" ושיחה זו לא נמסרה במסורת" אלא הכל הוא מדברי רבנו יהודה הלוי.

ש: איך יודעים שבאמת התגיירו הכוזרים?

ת: יש כל מיני עדויות: אלדד הדני" ספר יוסיפון" ספר הישר" אגרות חסדאי אבן שפרוט" רבי סעדיה גאון" הרמב"ן (כתבי הרמב"ן א קנא" תורת ד' תמימה)" רבי שם טוב בן שם טוב.

ש: וכל אלה עדויות היסטוריות מוצקות או רק שמועות?

ת: כל אחת היא שמועה" אבל מכולן ביחד" ברור שזה קרה. כך גם סוברים ההיסטוריונים.

ש: כל העם הכוזרי התגייר?

ת: לא. רק חלק.

ש: ואיפה נעלמו כל היהודים האלה?

ת: לא ברור. ממלכת הכוזרים נפלה" או בגלל עוני או בגלל אויב. באשר ליהודים שהתגיירו" או שהם התבוללו לצערנו" או שהצטרפו לקהילות יהודיות אחרות.

ש: יש אומרים שהאשכנזים הם צאצאי הכוזרים. האם זה נכון?

ת: כך יש טוענים" אך אין לכך שום הוכחה" לא אצל חכמינו ולא אצל היסטוריונים. יש כת קראית שטענה כן" כדי שהנוצרים לא יאשימו אותם ברצח ישו הנוצרי. יתר על כן" אין הוכחה שכל היהודים הכוזרים הם מאלה שהתגיירו" אולי הם היו יהודים שהגרו ממדינות אחרות. יש גם פרו-פלסטינאים שטוענים שאנחנו צאצאי הכוזרים" כדי לשלול את שייכות ארץ ישראל לעם ישראל" שהרי לדעתם איננו צאצאים של היהודים שגרו כאן בתקופת המקרא אלא גרים חדשים כוזרים.

ש: טיעון מענין…

ת: אם זה הטיעון היחיד שלהם" נוכל להסתדר" ונמסור את המדינה לספרדים" שהם ודאי לא צאצאי הכוזרים" והאשכנזים יהיו אורחים שלהם בארץ… אבל לגופו של עניין" אין הוכחה שהאשכנזים הם צאצאי הכוזרים.

ש: אפשר לבדוק .D.N.A?

ת: כן. מתברר שהגנים של האשכנזים אינם זהים לגנים של אלה שגרים באזור הכוזרים" אלא כמו גנים של ארצות המזרח. מסתבר שבאו משם.

ש: אז גם האשכנזים הם במקור ספרדים…

ת: יותר טוב לומר: כולנו יהודים" כולנו עם ישראל" ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה