He

Fr

Es

Ru

En

צדק חברתי או אלוהי ?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

פעמים רבות נדמה לאדם שאם ברצונו להתקרב אל ה' ומתוך כך לקבל את ברכת ה' עליו" עליו לעשות מעשים יוצאי דופן" מעשים לא שגרתיים ובעיקר 'החמרות' בעניינים שבין אדם למקום" הבאות פעמים רבות על חשבון מצוות שבין אדם לחברו בתחומיהן השונים. אך באמת בתחילת פרשתנו אנו לומדים את ההפך מכך" כנאמר "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה… ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד… וברכך וירבך.."" כדבריו המפורסמים של רש"י על שימושה של המילה 'עקב' ולא 'אם' כמקובל" הבאים ללמדנו ש"אם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמרון – ישמור לך ה' הבטחתו".
וכבר דנו רבות המפרשים מה הן אותן 'המצוות הקלות' שעליהן מדבר רש"י. מבאר הרמב"ן שהמילה 'עקב' מיוחסת למילה 'משפטים' הבאה אחריה כלומר – "אולי יזהיר במשפטים הקלים כדיני ממונות שלא יבזו אותם". אם כן" המצוות הקלות שעלינו להיזהר בהן מאוד" ובהן תלויה ברכת ה' עלינו הן המשפטים בדיני ממונות שבין אדם לחברו" שנטייתו של האדם ה'רוחני' לזלזל בהן" שהרי סך הכל מדובר בכסף המבטא חומריות ואגואיזם…
הרב קוק חידד והעמיק זאת יותר וכתב כך (אורות התשובה יג ה): "דרך התשובה היותר מקורית וטובה הנובעת מאור התורה בעולם" היא השינון בחלק דיני ממונות וכל המשפטים שבין אדם לחברו הכלולים אצלנו בלימוד 'חושן משפט'" היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים ומעמידה את הצדק האלהי על בסיסו הנאמן" על ידי מה שהמאירה היא באורה הבהיר את דרך החיים המעשיים". ומה עוד נאמר כש'משפטים' אלו מיוחסים לא רק ליחסים ממוניים אישיים שבין פרט לפרט" אלא מיוחסים לתפקוד החברתי-כלכלי של החברה כולה" כסדרי עדיפויות" חלוקת משאבים" דאגה ליחיד – כגון גובה שכר הדירה ומחיר הקוטג' וכו'" המכונים היום 'צדק חברתי'!
הצדק החברתי-כלכלי בישראל אינו רק צדק אנושי טבעי" אלא צדק אלוקי המעמיד את החברה על בסיסה האידיאולוגי המתוקן ובו תלויה הופעת ברכת ה' עלינו.
על כן" נדע להפריד בין האינטרסים הפוליטיים והנגיעות החיצוניות הכלולים במאבק זה" גם לא ניכנס לפרטים הכלכליים הנצרכים לשינוי זה" אך נדע שיסוד המאבק בפנימיותו נכון הוא" ועל כן נהיה חלק ממנו. זאת ועוד נדע שמי שאמור להביע דעות ועמדות בעניינים אלו אינם רק כלכלנים" סוציולוגים ומשפטנים" אלא גם ואולי בעיקר תלמידי חכמים" שלהם הזכות והמחויבות ללמדנו מה דעתה של תורה בסוגיות השונות העומדות על הפרק בנושאים אלו.
נקווה שהמחאה הציבורית תהיה חיובית ותוציא מהכוח אל הפועל את הסדרים החברתיים הכלכליים האלקיים העומדים לפתחנו" וגם אם התהליך ארוך ומסובך" הגיע הזמן להתחיל אותו…

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
בירור הנהגת המלאכים וההגבלה שלהם לשליחות אחת – הרב אשר בוחבוט
בירור הנהגת המלאכים וההגבלה שלהם לשליחות אחת - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מסירים את הלוט מעל… לוט – הרב מאיר טויבר
מסירים את הלוט מעל... לוט - הרב מאיר טויבר
play3
מגזין
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
play3
בית המדרש
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה – הרב איתן שנדורפי
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה - הרב איתן שנדורפי
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x