He

Fr

Es

Ru

En

שיחה בענייני שידוכים- חלק ב

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

המשך משבוע שעבר
האם מותר להתחתן עם בחורה שמדברת בלי הפסק?
ודאי. הרי אינה רוצה לחלוק על דברי חז"ל (קידושין מט ב) שעשרה קבין של שיחה ירדו לעולם" תשעה קבין נטלו נשים וקב אחד נטלו גברים. זה יוצר אווירה נעימה של שיחה בבית.
האם מותר להתחתן עם בחורה שתקנית?
אם הנכם יושבים ושותקים" כנראה ששניכם לא דברנים. לכן צריך להכין נושאים לשיחה. זה נראה מלאכותי? איפה כתוב שאסור להיות מלאכותי? גם הכיפה" החולצה והחשמל מלאכותיים. הרבה דברים הם מלאכותיים. אפילו הגמרא לא ירדה מוכנה מהשמים" חכמים הרכיבוה בחכמתם מתוך דבר ד'. הבחורה תלמד לדבר. אלו דברים שלומדים אותם.
האם מותר להתחתן עם בחורה ענייה?
מומלץ. בחורה עשירה רגילה לאורח חיים עשיר וכאשר הוא חסר לה" היא סובלת. אולי אינה באה בדרישות אבל היא סובלת. לעומתה" בחורה ענייה רגילה לחיות בצמצום ולא תסבול מהמצב. מעשה ברבנו הרב צבי יהודה ששאל את מרן הרב קוק על שני שידוכים שהציעו לו" בחורה עשירה ובחורה ענייה" אם יתחתן עם הבחורה העשירה הוא יוכל ללמוד בשקט אבל לא יוכל לתת לה כל מה שהיא רוצה" ואם יתחתן עם הבחורה הענייה" היא כבר רגילה לחיות בדוחק אבל הוא יצטרך לדאוג לפרנסה. מרן הרב אמר לו שיחליט לבד. בסוף רבנו החליט להתחתן עם הבחורה הענייה (צבי קודש עמ' 157-152).
האם מותר להתחתן עם בחורה לא יפה?
ודאי. הרי כתבו "שקר החן והבל היופי" אשה יראת ד' היא תתהלל". אם תתחתן עם בחורה יפה לא תוכל לשיר אשת חיל… שאלו את הפילוסוף וולטר מה זה יופי" והוא השיב: "תלוי את מי תשאל" אם תשאל כושי הוא יאמר כושית" אם תשאל יפני – יפנית" פר – פרה" קרפד – קרפדה. ואם תשאל פילוסוף הוא יענה לך בבליל מילים בלתי מובן".
עיין מהר"ל 'נתיב האמת' על הגמרא בכתובות (טז" ב-יז א): "כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא" ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה. אמרו להן ב"ש לב"ה: הרי שהייתה חיגרת או סומא" אומרים לה כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה: מדבר שקר תרחק. אמרו להם ב"ה לב"ש: לדבריכם" מי שלקח מקח רע מן השוק" ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר: ישבחנו בעיניו" מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות". מסביר המהר"ל שהיופי והאמת הם סובייקטיביים. לא מפני שהיא יפה הוא אוהב אותה" אלא מפני שהוא אוהב אותה היא יפה.
האם מותר להתחתן עם בחורה צולעת?
איפה כתוב שאסור לצלוע? אפילו יעקב אבינו צלע על ירכו" זמנית.
אם חסרה לה אצבע? – שטויות. אין זה משנה" היא לא מניחה תפילין.
ואם חסרה לה יד? – מה הבעיה? "איך היא תטפל בתינוק?" מה" אין בעלים עם שתי ידיים שמאליות?
האם מותר להתחתן עם אשה כעסנית?
זו מעלה. עם אישה כעסנית תלמד ענווה" ובזכותה יהיה לך גן עדן.
האם מותר להתחתן עם אשה לא מסודרת?
למה לא? תסדר אתה וכך אתה תלמד ענווה. מעשה באשה שכתבה לי שבתהּ אינה מסודרת" ושבחיים היא לא ראתה חוסר סדר כמו אצלה. כשהיא באה לבקר יש על הרצפה סירים עם אוכל משבת שעברה שכבר הספיק להתקלקל" וגם כל הבית דביק" ממש מהפכת סדום ועמורה. היא ביקשה שאכתוב מכתב על ערך הסדר והניקיון והיא תעביר לה. כתבתי ונתתי לה. יום אחד הוזמנתי אל משפחה" ובאמצע הארוחה אמרה לי האישה: אתה כתבת מכתב לאמי על סדר וניקיון והיא נתנה לי. רק אז שמתי לב שבבית שלה יש מהפכה שאי אפשר לתאר" אבל עד אז לא שמתי לב כי אותו בית תמיד מלא שמחה ואהבה…
האם מותר להתחתן עם אשה ששם אביה כשם החתן?
ודאי. אמנם רבי יהודה החסיד ציווה בצוואתו שלא להתחתן עם אשה ששם אביה כשם החתן (ס' כג" מוזכר גם ב'פתחי תשובה' אה"ע ב קז ויו"ד קטז" ו). ונחלקו בעניין צוואת רבי יהודה החסיד" האם היא מחייבת את כולם או רק את זרעו. ה'נודע ביהודה' אמר (מהד"ת אה"ע ס' עט)" שמה שכתוב בצוואה לא מוזכר בגמרא ואי אפשר להוסיף דברים שאינם מוזכרים בגמרא" ולכן אינם מחייבים אלא את זרעו. האדמו"ר מצאנז לא הסכים" ואמר שעל כולם להתייחס לדברים אלו (שו"ת דברי חיים' אה"ע ס' ח). מכל מקום יש המייעצים להוסיף שם וכך נפתרת הבעיה. מרן הרב קוק כתב על זה שלוש תשובות בתחילת שו"ת 'עזרת כהן' (ס' ה-ז). הוא אומר שכל ההקפדה הזו הנה כאשר מישהו מציע שידוך" שהרי תמיד ניתן להציע מישהי אחרת. אך אם בני הזוג כבר מכירים" הדין שונה" שכן כבר לא קל למצוא בן זוג אחר ולהתחתן. עוד הוא אומר שם שזה לא שייך בארץ ישראל" כי זכות ארץ ישראל מגינה מהעניינים הסגוליים האלה. מרן הרב מזכיר את הגמרא בברכות (מד" א)" שעיר אחת היתה בארץ ישראל גופנית שמה" שהיו בה שמונים זוגות אחים כהנים נשואים לשמונים זוגות אחיות כהנות. אם כן ברור שלא חששו מזוגות משום סגולת ארץ ישראל. ובכלל" 'מאן דלא קפיד לא קפדינן ביה' (מי שאינו מקפיד לא מקפידים עמו). עוד כתב מרן הרב שאם יש חפץ נפשי" נטייה ורצון להתחתן" אין צורך לחשוש.
יש להזכיר שהשם המלא של הגר"ח קנייבסקי הוא ר' שמריהו יוסף חיים. כידוע הוא החתן של הג"ר יוסף שלום אלישיב. פעם מישהו שאל איך התירו לשדך כששם החתן ושם חמיו הוא יוסף" וה'חזון איש' דודו של הג"ר קנייבסקי" השתיקו ואמר: "מי אמר לך לגלות את זה? על כל פנים" משום שהיו לחתן ולחמיו שמות נוספים" אין בעיה" (עיין 'ארחות רבנו' ד רמו-רמז). בקיצור: אין מה לפחד" ואם מוסיפים שם אין בעיה לכל השיטות.
האם צריך להתחתן עם בת תלמיד חכם?
צריך בת תלמיד חכם (שו"ע אה"ע ב" ו) או שהיא בעצמה כמו תלמיד חכם. פעם הבנים היו כמו ההורים" עד כדי כך שחז"ל אמרו" שהנושא אישה יבדוק באחיה (בבא בתרא קי" א). היום" שהאחים אינם זהים" אין מקפידים על זה. העיקר שהיא בעצמה תהיה תלמידה חכמה. החסידים יותר מחמירים בזה" המתנגדים פחות מקפידים. יש מדרגות מדרגות" ואדם צריך להשתדל עד כמה שאפשר להתחתן עם בת תלמיד חכם. מכל מקום" תכונות הבחורה עצמה הן החשובות יותר" שהרי אדם מתחתן עם אשתו ולא עם מחותניו" חשובים וגדולים ככל שיהיו.

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
בירור הנהגת המלאכים וההגבלה שלהם לשליחות אחת – הרב אשר בוחבוט
בירור הנהגת המלאכים וההגבלה שלהם לשליחות אחת - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מסירים את הלוט מעל… לוט – הרב מאיר טויבר
מסירים את הלוט מעל... לוט - הרב מאיר טויבר
play3
מגזין
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
play3
בית המדרש
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה – הרב איתן שנדורפי
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה - הרב איתן שנדורפי
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x