He

Fr

Es

Ru

En

ארץ ישראל: דירתי או אישתי

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

שיחה א
– יש לך דירה 12 חדרים. יש לך שכן שכל הזמן פולש לך בתוך הדירה כשאתה לא בבית" ואתה צריך לזרוק אותו – אז תן לו שלושה חדרים" שיניח לך.
– אבל זה שלי.
– אל תהיה צודק" היה חכם. תן לו שלושה חדרים" וישארו לך תשעה חדרים. מה אתה מעדיף – 12 חדרים עם הטרדה מתמדת או תשעה חדרים בשקט.
– טוב" תשעה חדרים בשקט.

שיחה ב
– יש לך שכן שמציק כל הזמן לאשתך. כשאתה לא בבית הוא תופס אותה" פולש לבית" מטריד אותה. – אז יום אחד אתה לא בבית" תן לו אותה יום אחד בשבוע.
– אבל היא שלי.
– אל תהיה צודק" היה חכם. תן לו יום אחד עם אשתך" וישארו לך ששה ימים בשבוע. מה אתה מעדיף – שבעה ימים עם הטרדה מתמדת או ששה ימים בשקט.
– עוד מילה אחת ואני יורה עליך! אתה מטורף לגמרי! היא אשתי! היא החיים שלי!

שאלה: האם ארץ ישראל היא דירתך או אשתך?
תשובה: פסוק מפורש בישעיהו (סב ה-ו): "לא יאמר לך עוד עזובה" ולארצך לא יאמר עוד שממה" כי לך יקרא חפצי בה" ולארצך בעולה כי חפץ ד' בך וארצך תבעל" כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך א-להיך". יהודי מתחתן עם ארץ ישראל. היא אשתו!
יש השואלים תמיד: מדוע אסור לנסוע לחוץ לארץ לטיול באופן זמני לראות את יפי הבריאה? התשובה: כמו שאסור לבעל לנסוע עם אשה אחרת רק לטיול באופן זמני לראות את יופיה…
באחת העליות לאלון מורה" בא הרב הראשי לישראל דאז" הרב ישראל מאיר לאו" ועמו הרב שלמה קרליבך. הגיעו למחסום צה"ל. שאל החייל: לשם מה אתם הולכים לשם? אמר הרב לאו: אני רב" והולך לערוך חופה וקידושין" והוא החזן שלי. אמר החייל: תעברו.
שאל הרב שלמה קרליבך את הרב לאו: אבל זה לא נכון? אתה לא הולך לערוך חופה וקידושין. אמר לו הרב לאו: זה נכון! תלו שם חופה" וערכו חופה וקידושין של עם ישראל וארץ ישראל. היא אשתי! היא החיים שלי!
כתב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק (מאמר קדושת שבת מאמר ג): "כל הענין במס' גיטין בפ' הנזיקין. וידוע כי חז"ל קבעו כל דבר בתלמוד במקום הראוי ולא על צד ההזדמן. ולפי שהחורבן כגירושין וכמ"ש הן ישלח איש את אשתו וגו' וכשאז"ל דנידונו בגירושין ע"כ מקומו בגיטין. ולפי שעל האמת א' הכתוב איה ס' כריתות אמכם וגו'. ע"כ הפרק הפרטי שנקבע בו סיפורים אלו אינו בפרק המדבר בגיטין וגירושין רק בפ' הניזקין כי החורבן אינו אלא ניזקין. וכמ"ש (ב"ק ס:) ע"פ תלא אש דהקב"ה המבעיר הבערה בציון ועתיד לשלם היזקן כמשפט התורה".
על פי דברי רבי צדוק הכהן" אפשר להבין למה הדיון על מצות ישוב ארץ ישראל מופיע במסכת כתובות" כי עם ישראל וארץ ישראל הם בעל ואישה!
לכן" אם אנשים מציעים לנו לתת חלק מארץ ישראל לערבים" יש להגיב בפשטות: לא" היא אשתי!

תגיות: ארץ ישראל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות