He

Fr

Es

Ru

En

מפלתו של עוג

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

"הרואה אבן שביקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל" צריך ליתן שבח והודאה לפני המקום" (ברכות נד ב). ומה היה המעשה עם האבן? מספרים חז"ל שעוג ביקש לזרוק על מחנה ישראל אבן ענקית בגודל הר ולאבדם ח"ו. הלך ועקר הר בין שלוש פרסאות והושיב על ראשו. בא הקב"ה והביא נמלים ופוררו את האבן וירדה לו על צווארו" רצה לשלוף אותה ולא יכול – בא משה והרגו בגרזן (עיי"ש).
הרב קוק זצ"ל" בהסברו על עוג מלך הבשן כותב "סמל הגבורה החומרית בעולם הוא עוג מלך הבשן. כאשר ראה את עם ישראל עם קטן ודל שאין כוחו כי אם ברוחו" ברוח ד' אשר עליו" ביקש ליידות אבן להורות לכל כי אין מעמד לתקיפות הרוח נגד כוח הזרוע. וכידוע התוצאה היתה נפילתו של עוג הגיבור הנערץ שבעולם נגד ישראל שבא בכוח אמונתו ורוחו" (ע' הרב קוק זצ"ל עין איה" ברכות ב עמ' 106).
נכון לעכשיו" המלחמה בין הכוחות המתפארים בכוח הזרוע" בענקיותם ובחומריותם" דוגמת עוג מלך הבשן" היא מלחמה מתמשכת לאורך כל הדורות" ולא רק בין עם ישראל לאימפריות ענקיות ולשליטים עריצים שרצו להכניע את ישראל" כמו הבבלים" הפרסים" היוונים" והרומאים בעבר הרחוק" אלא גם בתוך האומות עצמן מתנהלים מאבקים ומלחמות בין כוחות הרשע המשתמשים בכוח הזרוע בעוצמות החומריות והצבאיות שבידם" להשיג את מטרותיהם השפלות" ובין אותם שבאים בשם ערכים כמו חופש" צדק וחירות שכל כוחם בא מרוחם.
בכל דור ודור יש את "עוג" שלו" ולהבדיל" יש הדוגלים בצדק" באמת" במוסר ובחופש" שהיא דרכו של משה רבינו במלחמות אלו שבין בני אור לבני חושך. מובטח לבני האור שינצחו בע"ה ומתוך כך נזכה אנו והעולם כולו להתקיימות דברי הנביא ישעיה: "ומלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
play3
בית המדרש
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
play3
בית המדרש
פרדוקס הטוב
58 דקות
play3
בית המדרש
אל תהייה טרף קל ליצר הרע - תחליט להיות שמח !
43 דקות