He

Fr

Es

Ru

En

אני ה' רופאך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

(לע"נ מו"ר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל)
כבר נדרש שר"ת של 'אייר' הן – אני ה' רופאך. ואכן רפואה גדולה הופיעה בחודש הזה לעמנו" גאולות" ישועות ונסים גדולים התגלו – ביום העצמאות שבו זכינו לחירות" וביום ירושלים שבו עלינו קומה והופיע הקודש שבתהליך. מרן הרב קוק בפירושו עין איה (שבת ח"ב עמ' 86) מבאר שחודש אייר הוא לא רק חודש מעבר בין ניסן לסיוון" בין יציאת מצרים למתן תורה" אלא יש בו "כוח מורכב" שמכשיר לקלוט שני אורות והופעות גדולות" שמפני גדלם ובהיקותם מוכרחים להיות מופסקים זה מזה הפסק זמני"" וממילא כיון שיש לחודש הזה הכשר של המורכבות הזו "יש לו כבר מטרה עצמית משלו". אי אפשר שלא להתפעם ולחוש שדברי נבואה נכתבו כאן" שהרי אכן הופיעו בחודש הזה שני אורות והופעות גדולות – שהם מקבילים לחגים פסח ושבועות. על פסח" יציאת מצרים" אומר הרב ש"הוא קניין האופי העצמי שבחירות האומה"" וזה כמובן מקביל ליום העצמאות" בו זכינו לחירות ולהיות בעלים על ארצנו ומולדתנו. והתכונה של מתן תורה" אומר הרב "הלוא היא אותו אור אלקי שראוי להיקלט רק (כאשר) בחינת העצמות הישראלית כבר משוכללה ומוצאה לאור"" זהו הקודש שמופיע על גבי אותה חירות. ותחושה זו אכן חשנו בשחרור ירושלים שכדברי הרצי"ה זצ"ל "הגענו למדרגה יותר עליונה של 'נהלת בעוזך אל נוה קודשך' – ירושלים ומקום המקדש מעלין בקודש" (שיחות הרצי"ה מועדים ב' עמ' 270).
גם בפתגם החודש לחודש אייר" רמז מרן הרב קוק דברים אלו וכך הוא כותב "הגבורה העילאה של תלמדי ר' עקיבא" והצפונה של קדושי הקהילות" מתחברות יחד באוצר הרזים של רשב"י."
מו"ר הרב עוזי קלכהיים זצ"ל שהשבוע בט' באייר יחול יום פטירתו" ביאר בצורה נפלאה פתגם זה" כדי לדעת מהי גבורה אמתית" הוא מקדים לבאר מהי גבורה אלקית ומהי גבורה לאומית וכיצד מופיעה גבורת גיבורים בצורה שלמה: לדוגמא הוא מביא את דוד המלך שהיה שלם בכך" ונקרא עדינו העצני" "שכשהיה עוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ "כל מידה במקום הראוי לה" עדינות לתורה" ותקיפות במלחמה" עדינות וזוך לדברים שברוח" תקיפות ועוז הביצוע בענייני המעשה". ואם כן מסביר הרב עוזי "הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא" היא הופעת הגבורה שבגבורות" מיזוג העולם האצילי האידיאלי עם העולם המעשי" מצד אחד ארזי הלבנון אדירי התורה" מצד שני נושאי דגל חירות ישראל בארצו"" (בזה שהצטרפו עם רבם" ר' עקיבא" למרד בר כוכבא).
מתוך כך" אמר הרב עוזי זצ"ל: "אם נרצה להבין את המשמעות העמוקה של קוממיות ישראל בדורנו" נבין אותה רק בהיקפה המלא" בזקיפת הקומה הרוחנית והגשמית" שתיהן בונות ומשכללות את תחיית ישראל בארצו" הגזמת יתר לצד הגופני ממעיטה את ההופעה הרוחנית ומשפילה את גבורת ישראל עד עפר… ומצד שני הפלגת יתר לצד הרוחני בשלילת ההופעה הגשמית של ממלכה וצבא מסלפת את גבורת ישראל המקורית" השאיפה צריכה להיות במילוי כל הכוחות כולם לחטיבה אחת" כגבורת דוד" וכתלמידי רבי עקיבא לקראת המגמה של ממלכת כהנים וגי קדוש" (באר מגד ירחים עמ' קי). כל המשברים והתהיות בתהליך הגאולה נובעים מהרצון לנתק בין שתי הופעות אלו" שהופיעו לעיננו בחודש אייר. רק אם נדע באמת להעמיק ולהבין שתהליך אחד הוא" ולא לחינם הופיעו שני ימים אלו בחודש אייר" נזכה לגבורה עליונה ולהופעה השלמה של גאולתנו בכל מילואה.

תגיות: רפואה
0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף בפרק מיוחד את סודותיה העתיקים של יפו
29 דקות
play3
מגזין
"משהו מאוד פשוט ואמיתי"; שיחה מרתקת עם יואל זילברמן מייסד 'השומר החדש'
27 דקות
play3
מגזין
רועה צאן, קצין בכיר ואיש חינוך: הרב משה הגר לאו פותח את הלב בראיון מיוחד
רועה צאן, קצין בכיר ואיש חינוך: הרב משה הגר לאו פותח את הלב בראיון מיוחד
24 דקות
play3
נשים
נהגת בצבא הבריטי וסבתא ל-80 נכדים לא ביולוגיים; ראיון מיוחד עם דבורה מגנס
27 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x