He

Fr

Es

Ru

En

יום העצמאות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

צריך להרבות בשמחה בחג העצמאות" שמחה על גילוי השכינה ושיבת ציון ושמחה על מדינת ישראל הנבנית מחדש. בעצם" כל בניינה" תקומתה וקיומה של מדינת ישראל ארוגים בניסי ניסים שהקדוש ברוך הוא הראה לנו. כל שלב וכל הישג בבניין הארץ" בתקומת המדינה – הם שלשלת של ניסים" התגלות הנהגה היסטורית אלוהית. כלום אפשר היה" דרך משל" לשער שהתורכים ששלטו בארצנו ביד רמה יגורשו ממנה לגמרי? או כלום אפשר היה להעלות על הדעת שבריטניה הגדולה תיאלץ לעזוב את שלטונה בארץ? וכך היה לפני הצהרת בלפור ובכל מאבק מדיני" תמיד עמד ענייננו על חוט השערה ממש" וישועת ד' באה כהרף עין. שמעתי פעם מאדוני אבי מורי ורבי הרב [הראי"ה] זכר צדיק לברכה שהרברט סמואל סיפר לו כי בשעה שהשתתף בוועידת העמים בסן רימו שאישרה את הממוּנוּת הבריטית על ארץ ישראל בתורת בית לאומי לעמנו" ראה על כל צעד ושעל את יד ההשגחה העליונה" שהסירה את כל המכשולים והמכשילים…
לכאורה צריכים היינו לקיים ימים של שמחה וחגים מיוחדים על כל נס ונס שאירע לנו בחסדי ד'" אבל כשם שישנם כמה וכמה סוגים של פירות שמברכים על כולם "בורא פרי העץ"" או כדרך שמצוות ישיבה בסוכה כוללת הרבה עניינים ופרטים ואנו יוצאים ידי כולם בברכת "לישב בסוכה"" כך עלינו לשמוח ביום העצמאות ולכלול בו את שמחתנו על כל הניסים הכרוכים בבניין הארץ" כי גם מהלך החיים הטבעיים זרוע ניסים ונפלאות.
כל טרקטור וכל טנק וכל אווירון המבצר את המדינה" יש בו קדושה אלוהית" כל חלק וחלק זהו גילוי של התוכן הלאומי האלוהי של קדושת ישראל. גם אם חסרה אצל רבים התודעה הזאת" שההשגחה העליונה היא היא שמכוונת ומנהיגה את הדברים" הרי זוהי מציאות" עובדה קיימת שאינה זזה ממקומה" בין שמכירים בכך ובין שאין מכירים בכך. כמובן" תפקידנו הוא להשתדל לפקוח עיניים" לידע ולהודיע" לברר ולהסביר" כדי שהכל יכירו וידעו" שהדברים יגיעו גם לתודעה. אמנם" עוד לא נכבשה לנו כל הארץ" גם הכמות וגם האיכות של שלטוננו על ארצנו טעונות עוד השלמה ושכלול" אבל הקמת המדינה זוהי התגלות מלכות שמים ועלינו להרבות בשמחה ביום העצמאות" שמחה על שזכינו להיות בארצנו העצמית ואמונה שיתקיימו דברי חז"ל הקדושים" והמשיח בוא יבוא" והגאולה תהיה שלמה .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה