He

Fr

Es

Ru

En

אתם ניצבים היום – כולכם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

עומד האדם מישראל ימים ספורים לפני יום הדין ושואל את עצמו – איך אכנס ליום הזה? הרי זכויותיי מעטות" וחטאתי לנגדי תמיד ואני" אנה אני בא?. אומרת לו התורה: אתם ניצבים היום כולכם" העצה היא על-ידי כולכם. כלשון המדרש בתנחומא על הפסוק הזה "מה היום מאפיל ומאיר אף אתם בזמן שאפלה לכם אני מאיר לכם" אימתי"בזמן שתהיו כולכם באגודה אחת." "על ידי שיהודי מקושר לציבור ומבטל את עצמו אליהם" אין שורים עליו דינים… כי כח הציבור ממתיק את הדינים" (נתיבות שלום פרשת ניצבים). הנתיבות שלום מביא לכך ראיה מסיפור אלישע הנביא והאישה השונמית. נאמר שם " ויהי היום"" אומר הזוהר (פרשת בשלח) כי היה זה ראש השנה. אלישע בא אל השונמית ושאל אותה" איך אוכל לגמול לך על כל דאגתך וכל מה שעשית למעני" "היש לדבר לך אל המלך?" מסביר הזוהר ששאלתו היתה" האם יש לך איזו בקשה שאבקש עבורך ממלך המשפט? והיא ענתה לו "בתוך עמי אנכי יושבת"" כלומר אינני רוצה לבקש שום בקשה לעצמי בנפרד" רק בתוך עמי אנכי יושבת. הלימוד מזה הוא שאדם אינו צריך לפרוש מן הציבור לעולם" ובמיוחד ביום הדין שאז כח הרבים הוא גדול מאוד ( נתיבות שלום שם).
כך מלמדנו הרב קוק זצ"ל (עולת ראיה ח"א עמ' שסח)" בעניין ברכת אבלים מובא שאומרים "גודר פרצות ישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת מעלינו ומעל האבל הזה".ומדוע מזכירים פרצות ישראל" והרי לכאורה אנו עסוקים באבל הפרטי של האבל? אומר הרב "באמת כל אדם ביחסו אל הכלל הוא יותר חזק מציאות מאשר ביחסו רק לענינו הפרטי לבדו" על כן בבקשו על גדירת פרצותיו ישתף נפשו בהדי ציבורא (ביחד עם הציבור)" לזכור גדירת פרצות כלל עם ה'… ובכח הרבים הגדול מאוד ראוי הוא ביותר לרחמים". כלומר" אתה כעת בצרה" הצרה הזאת היא גם צרת הכלל" וכשאתה מבקש על הכלל" על תיקון מה שעם ישראל חסר – אז אתה באמת ראוי לרחמים ואתה נושע.
את זה לימדה האישה השומנית בעיצומו של יום ראש השנה" על אף שהיתה עקרה ויכלה להגיד לאלישע שיתפלל עליה שתזכה לילד" אמרה ברוב גדלותה 'בתוך עמי אנכי יושבת' וצרת הכלל היא היא צרתי הגדולה ועל כך ראוי יותר לבקש ולהתפלל.
וכך אנו" הבאים לבקש על עצמנו ביום הדין" צריכים להרים מבטנו" לזכור את הסוגיות הציבוריות הקשות שעומדות על הפרק. השירות המשותף" קדושת הכותל המערבי" חילולי שבת ועוד .בזה נרכז את מחשבותינו ותפילותינו שתתגלה מלכותו ית' בצורה השלמה" ומתוך כך גם צרותינו הפרטיות יתבררו ויפתרו ונזכה לגאולה וישועה.
וילדינו היקרים הבאים לעמוד בתפילה בראש השנה" נלמדם גם כן להתרכז בצרות הכלל" בשלמות ארץ ישראל שהם ב"ה מתמסרים אליה" בשלמות הר-הבית והמקדש שהם עורגים אליו .מתוך שנדע לכוון עצמנו אל הכולכם" אל הדאגה לשלמות התורה" העם "והארץ" נזכה גם כל אחד ואחד להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ולשלום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה