He

Fr

Es

Ru

En

סידרת "מלחמה ושלום" – חלק א': המלחמה אינה אידיאל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

"כל מה שכתוב בתורה לשום שלום הוא נכתב
ואף על פי שכתוב בתורה מלחמות אף המלחמות לשום שלום נכתבו"
(תנחומא צו" ג)
הסידרה הקודמת 'העוז והענווה' הסתיימה בקריאה להעמדת אלטרנטיבה תורנית לדעות המנוגדות לתורה המושמעות בשיח הציבורי בחברה הישראלית בשאלות ה'בוערות' של מוסר לחימה. ולכן ההצעה היתה להעמיד 'משנה סדורה' לפי התורה בסוגיות ה'בוערות' של מוסר לחימה מתוך ראייה מערכתית. בסידרה זו 'מלחמה ושלום' נציע מבוא כללי למוסר לחימה על פי התורה.
במאמר זה נברר מתוך המקורות את העיקרון הראשון במוסר לחימה לפי התורה: המלחמה היא הכרח ולא אידיאל.
מלחמת מצוה ולא מצות מלחמה
המלחמה אינה רצויה מלכתחילה לפי התורה (ראה: לאור ההלכה" המלחמה" עמ' ט; צניף מלוכה עמ' 187;191) ולכן בהלכה אין מצוות מלחמה" אלא מלחמת מצוה. כאשר לוחמים מקיימים מצוה" אך אין מצוה להילחם כאשר אין צורך בכך (הרב יעקב אריאל" תחומין ה' עמ' 175). לפי הרמב"ם ישנם שלושה מצבים של מלחמת מצוה: מלחמת שבעה עממים" מלחמת עמלק" עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם (הל' מלכים ה" א; לגבי 'מלחמת רשות' ראה בדברי הרב קוק פנקס א' בויסק לד). אך אם מטרות המלחמה יכולות להתקיים בדרכי שלום" השלום עדיף על מלחמה: "אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו שלום" אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה" שנאמר כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום" (שם ו" א). חשוב לציין שהקריאה לשלום רלוונטית גם לגבי שבעת העממים ועמלק (שם ו" ד).
מינויי המלחמה אינם באים בירושה
לפי ההלכה המלחמה היא הכרח זמני ולכן נושאי התפקידים במלחמה אינם מורישים את תפקידיהם לבניהם. כדברי האבני נזר "ועוד דנראה דשררות מלחמה דינו כמו משוח מלחמה דאינו בירושה" (שו"ת אבני נזר יו"ד שיב" מו בהגה"ה). הרב קוק מלמדנו שבניגוד לכהן הגדול שמוריש את תפקידו לבנו" הכהן משוח מלחמה אינו מוריש את תפקידו לבנו (יומא עב" ב; רמב"ם הל' כלי המקדש ד" כא)" משום שהשאיפה היא שבדור הבא לא יהיה צורך במלחמות. המלחמה היא 'חיי שעה' ואילו השלום הוא 'חיי עולם'" המלחמה אינה תכלית לעצמה" אלא היא הכרח זמני וכל מטרתה להביא בסופה את השלום (דברי הרב קוק מובאים ע"י הרב ש"י זוין בספרו 'לאור ההלכה עמ' לט-מ וכן בספרו 'אישים ושיטות' עמ' רי"ז). ולכן" האידיאל של עם ישראל אינו המלחמה" אלא השלום.
כוח השלום גדול מכוח המלחמה
שאלה: ישנה שיטה שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא (ראה: ערכין לב" ב ועוד" מדובר כמובן רק לעניין מצוות התלויות בארץ" אך המקדש וירושלים נתקדשו בקדושה ראשונה לשעתה ולעתיד לבוא – ראה רמב"ם הל' בית הבחירה ו" טז) ואילו קדושה שניה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא (יבמות פב" ב; בדברי רש"י). השאלה היא מה ההבדל ביניהם? מדוע קדושה שניה היא נצחית?
הרמב"ם כותב שעולי מצרים כבשו את ארץ ישראל במלחמה ומכח הכיבוש ארץ ישראל נתקדשה בקדושה ראשונה. אך כאשר ארץ ישראל נלקחה מידינו בגלות לאחר חורבן הבית הראשון והכיבוש בטל" ממילא גם קדושת הארץ לעניין מצוות התלויות בארץ בטלה (כמובן" ארץ ישראל קדושה תמיד בקדושה עצמית). אולם" עולי בבל לא כבשו את ארץ ישראל במלחמה "אלא בחזקה [=קניין] שהחזיקו בה"" ולכן אפילו בגלות שלאחר חורבן הבית השני" קדושת הארץ לא בטלה שהרי קדושה שניה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא (רמב"ם הל' בית הבחירה ו" יד-טו; הל' תרומות א" ה; פיהמ"ש עדיות ח" ו).
אך הכסף משנה שואל מדוע כח הקניין גדול מכח הכיבוש? (ראה הל' בית הבחירה ו" טז בשאלות הנוספות ששואל).
התוי"ט משיב ואומר: "ונראה לומר לתרץ דסבירא ליה [=שהרמב"ם סובר] דכבוש נכרים אתא [=בא] ומבטל כבוש ישראל מה שאין כן בחזקה שהחזיקו מיד מלך פרס שנתן להם רשיון להחזיק בה. לא אתא כיבוש ומבטל לחזקה שהיתה מדעת הנותן" (עדיות שם).
הרעיון הוא שעולי מצרים קידשו את ארץ ישראל באמצעות כיבוש מלחמה. עולי בבל קידשו את ארץ ישראל בדרכים דיפלומטיות בהצהרת כורש" בקניין חזקה. לכן קדושה ראשונה בטלה כי המלחמה אינה מספיקה לטווח הרחוק. אך קדושה שניה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא כי כח השלום גדול יותר. ולכן דוד המלך שהיה יכול לכבוש את מקום המקדש במלחמה" בחר בשלום וקנה את מקום המקדש מאֲרַוְנָה היבוסי (שמואל ב' פרק כד; מנחת חינוך רפד" ו).
מכאן רואים שהמלחמה אינה אידיאל" אלא הכרח ואילו הכח של השלום גדול מכח המלחמה. חשוב לציין שאמנם כח השלום גדול מכח המלחמה" אך רעיון זה נכון רק כאשר ניתן לממש את כל המטרות בדרכי שלום" אך כמובן שבמידה ולא – יש להילחם. אם כן" כדברי הרב יעקב אריאל "המלחמה היא הברירה האחרונה" ועם זאת הליגטימית" (תחומין שם).
לתגובות: [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא