Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

דף הבית > > ?מבט אל העבר תקופת בית שני – עזרא הסופר

?מבט אל העבר תקופת בית שני – עזרא הסופר

עזרא הסופר היה נצר ישיר למשפחת הכהנים הגדולים ששירתו בתקופת בית המקדש הראשון. הוא נולד בבבל” כנכדו של הכהן הגדול האחרון שזכה לשרת במקדש. את ימי נעוריו ובגרותו הקדיש עזרא ללימודי התורה אצל ברוך בן נריה” תלמידו המובחר של ירמיה הנביא. מסירותו לרבו” ולתורה שלמד מפיו” הייתה גדולה ועצומה עד שלמרות ייחוסו לא עלה עזרא לבנות את המקדש השני” גם כאשר נתקבל הרשיון מכורש מלך פרס. רק כאשר נפטר רבו החליט עזרא לעלות מבבל” כשהוא מעלה איתו קהל גדול מבני הגולה.
הגמרא במסכת קידושין (ל א) מבארת את התואר המיוחד: “עזרא הסופר” – על שם שספר את כל אותיות התורה” פסוקיה מילותיה” כדי שאפילו אות אחת ממנה לא תעדר מדעתו. הוא ידע היכן אמצע התורה בפסוקים” היכן המילה האמצעית בתורה והיכן האות האמצעית שבה. איזו מילה ואיזו אות אמצעית בספר תהילים” ומה היחס בין פסוקי התורה ואותיותיה לפסוקי התהילים ואותיותיו. הוא דרש כל מילה בתורה” החסרה או היתרה באותיות הניקוד” היודין והווין. אהבת תורה עצומה ומסירות גדולה ללימודה נדרשים ללימוד שכזה” היורד עד לפרטים הקטנים ביותר. ואמנם” אמרו חז”ל (סנהדרין כא ב) על עזרא הסופר שאלמלא היה נותן ה’ את התורה על ידי משה רבינו” היה נבחר הוא כשליח ה’ לתת את התורה לישראל.
פרסומו הנרחב” הקשור לגדולתו העצומה” היה ידוע לא רק בקרב אחיו הגולים אלא הגיע גם לחצר המלכות האימפריאלית הפרסית. ארתחשסתא” מלך פרס” שלח אליו הצעה ללוות את השיירה העולה לארץ ישראל בחייל ופרשים” על מנת לשמור עליהם בדרך. נוסף על כך” קיבל עזרא סמכות מלכותית לדון ולשפוט בארץ ישראל על פי משפטי התורה” והוסמך לענוש את המתרשלים והעבריינים בעונשים חמורים כפי שיגזור הוא עליהם: עונש מיתה” מאסר” קנסות כספיים וכדומה.
גדלותו המיוחדת בתורה” בשקדנותו ובמסירותו” נצטיינה במעלה מיוחדת במינה: “הוא עזרא הכין את ליבו לדרוש בתורת ה'” וללמד לישראל חוק ומשפט” (עזרא ז י).

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
Shape-7
בית המדרש
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ”ב
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
אורות הקודש | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
אורות הקודש | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x