He

Fr

Es

Ru

En

אמת עקבית עם האחיזה בעקב

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

לעילוי נשמתו של אחינו שי תובל זצ"ל מנכ"ל "קרן קהילות" הגרעינים התורניים.
בימים אלה של סערות וקרב גדול על ירושלים ועל הארץ כולה" קמה וגם ניצבה הדרכת בית המדרש של הגר"א ב'קול התור'" שככל שמתקדמים עקבות משיח" גדלה שנאת אויבינו וגדל רצונם לחסל את האמת הישראלית לדורותיה.
בעידן חבלי משיח" חז"ל מעידים בעקבות הנבואה כי האמת כושלת ברחוב" ונעדרת (ישעיהו נט טו)" במובן שהיא הופכת עדרים עדרים (סנהדרין צז א). כלומר" האמת הופכת קטועה ומרוסקת בבחינת "צו לצו קו לקו זעיר פה זעיר שם" (ישעיה כח) – המושגים נראים מטושטשים" והערכים נדמים כסותרים והמבוכה גדלה.
יתרה מזאת" יש מאבק על האמת מצד כוחות שליליים החשים כי תם זמנם וקרב קצם ומנסים בכל הכוח ובשיטות השפלות ביותר לרומם את השקר ולהסתיר את האמת ("קול התור" פרק ה). אך דמויות האבות והאמהות" באות ומסייעות לנו לברר את האמת בשלמותה" בזהירות וברגישות לעצם הופעת החיים" ובחומרה יתרה לשפיכות דמים. ואמנם שמואל הנביא חושש בראותו בדוד נער אדמוני המזכיר לו את עשו (בראשית רבה סג על פי שמואל טז)" ורק מתוך ההבנה ש"זה הורג מדעת עצמו וזה – מדעת סנהדרין"" מתבררת האמת הגדולה שרק מתוך אמַת-מידה מוסרית טהורה" תיעשה המלחמה מצד יעקב לכשיידרש לה. לא מדובר כאן בהיתר חיצוני אלא בקביעת אמת מידה מוסרית אלקית ע"י הסנהדרין וכיוצ"ב בצדקת המלחמה נגד הרוע והאכזריות.
לשם כך אוחז יעקב בעקב אחיו האדמוני" ולוקח משם רק גרעין מסוים של היכולת להילחם" ורק על ידיו נמצאים הבגדים" בעוד שקולו 'קול יעקב' – קולה של תורה" של תפילה" של טהרה" של ענווה" של שליחות אלוקית ("במדבר שור" תולדות). ועל כן הוא "אנכי יעקב" (על פי רש"י בראשית כז יט) כשלעומתו עשו במהותו איננו שייך לאותו "אנכי"" והוא 'בכורך' הפיזי" אבל איננו ממשיך דרכם של אבותינו ואמותינו.
את האמת הכוללת הזאת נבנה לאט ובהדרגה תוך כדי כיבוש החולשות וגבורת ה"כובש את יצרו" (פרקי אבות ד א) בלי להתפתות לנזיד-עדשים עכשיו" פיתוי שמקורו עייפות" תאווה" היסטריה" חרדה ואנוכיות" לעומת יעקב אבינו שבו צדק ואמת" פחד שמא ישקר" ורצון להיות ישר עם בוראו ועם בריותיו (בראשית כז יא-יב ומכות כד א).
בדור שבו קשה כל כך להיות ענייני ואמיתי ללא אינטרסים" ללא התקפלות בשביל נזיד עדשים" נסתער למען האמת בכל העוצמה" ונהפוך את כל הגילויים החלקיים והקטנוניים לאתגרי מופת של התמודדות ישרה ונוקבת. לא נירא ולא נחת מאויבינו" וברוח אמיצה איתנה ומוסרית נשיב מלחמה שערה.
נקיים בכל לבנו נפשנו ומאודנו את "לא תגורו מפני איש" (דברים א יז)" לא ניקח שוחד מאחרים או מעצמנו (חולין מד) ונדע כי המעיין הנובע של האמת האלוקית נותן יותר ויותר כוח למי שמתחבר אליו.
נישען על אבינו שבשמים" לא במובן פסיבי חלילה אלא במלוא עצמת הלימוד והעשייה. נשאב כוחות לברר את האמת ולחיות אותה ועל פיה" ונתבע מעצמנו גדלות וכנות ללא לאות" מתוך הקשבה אמתית לקול ה' (בראשית כז ח ומדרש רבה שם).
כבר לימדנו רשב"י בתורת האמת" כי ארץ ישראל נקנית בייסורין (ברכות ה). המבחן שעוברת החברה הישראלית כולה" אינו אפוא רק פרטי" משפחתי" שכונתי" קהילתי. אלא מבחן של עם שלם. מדינה שלמה. תורה שלמה. ארץ שלמה. דווקא "השלישית יוותר בה" (זכריה יג ח)" בוודאות המשך צמיחת הגאולה השלישית כתהליך בלתי הפיך (מדרש תנחומא שופטים ט) היא עצמה כוללת את ההמשך "והבאתי את השלישית באש" וצרפתים… ובחנתים…" (זכריה שם). אין זה מבחן חיצוני של תוצאות אלא של השקעה מוסרית ומסוּרה כאחת" מאמץ אמתי בנפש" בניקיון של כוונה אמתית שאיננה משעובדת לרווחים חיצוניים (בן איש חי ברכות שם). אשר על כן" הרוח והנפש אינן מתקפלות אלא "הקול קול יעקב" מוליד עוצמה גדולה להשתמש כראוי ב"ידיים ידי עשו"" ולהצמיח בניין גאולת האמת מתוך כל הקשיים והאתגרים.
חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלקינו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה