He

Fr

Es

Ru

En

האנטישמיות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ויהי בנסֹע הארון ויאמר משה קומה ד' ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך (במדבר י לה). מסביר רש"י: מי הם משנאיך – אלו שונאי ישראל" שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם. שנאמר: ומשנאיך נשאו ראש" ומי הם? "על עמך יערימו סוד" (תהילים פג).
כאשר אנו נתקלים בשנאתם של האנטישמים לעם ישראל" אנו עומדים תמהים ושואלים את עצמנו למה הם שונאים אותנו והרי לא עשינו להם כל רע? ולכאורה" אין סיבה הגיונית לשנאת ישראל אדרבא" העם היהודי לאורך כל הדורות רק מיטיב לאנושות בנשמתו הטובה.
אבל באמת" דווקא העובדה שיש לעם ישראל נשמה טובה היא מאפשרות שדרכו [-של עם ישראל] יתגלה אור השי"ת בעולם" כי שם ד' נקרא עלינו. דווקא טיבם" טובם ואורם של ישראל מפריע לשונאי ישראל האנטישמיים בעבר ובהווה. משל למה הדבר דומה? לחיות טרף הטורפות בחסות החשיכה" שהאור מפריע להם ולמחייתם. לכן הם נלחמים בנו בחושבם שבזה יכבו את אורו של העולם. לא יקום ולא יהיה. אדרבא במלחמת בני אור בבני חושך – עם ישראל ינצח.
נכון לעכשיו" דורנו סבל יותר מכל הדורות ממחלת האנטישמיות בשואה הנוראה" כאשר שפכו את דמנו ומיליוני יהודים מתו על קידוש השם בגלל שנאת היהודים. לצערנו המחלה הנוראה הזאת עדיין מקננת בלב שונאי ישראל ועוד מתגברת" שנאה שהיא שנאת ה' יתברך. האנטישמיות מתגלה לא רק בשנאת היהודים בגלות אלא ובעיקר בשנאת מדינת ישראל "ומשנאיך נשאו ראש על עמך יערימו סוד… כי נועצו לב יחדו עליה ברית יכרתו אהלי אדם וישמעאלים… אשר אמרו נִרשה לנו את נאֹת אלקים" (תהילים פג)
במלחמת בני אור בבני חושך" עם ישראל ינצח כמאמרו של משה רבינו ע"ה "קומה ד' ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך".
קומה ד'" בשתי קומות: "ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו" (ברכת ק"ש) – לחזק את מדינת ישראל מבחינה צבאית וכלכלית זאת הקומה האחת" ולחזק את האחדות ורוח האומה היא הקומה הרוחנית שתקום על ידי שיבה למסורת ולתורתנו הקדושה – ומתוך כך נזכה לראות עין בעין כיצד "ובנחה יאמר שובה ד' רבבות אלפי ישראל" (במדבר י לו). ותתקיים בנו נבואתו של ישעיה הנביא "כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים"" לנו ולעולם כולו.
מהמצפה לישועה השלמה

תגיות: אנטישמיות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה