He

Fr

Es

Ru

En

חינוך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

מפי עוללים ויונקים יסדת עוז. את האדם הצעיר והקטן" לפני בגרות דעת שלמה" יש לחנך" להכשיר" לפתח ולהרגיל אל צורתו המתוקנת" הנכונה" הטובה והשלמה. צורתו המתוקנת" הישרה" המרכזית" המשוכללת והשלמה" אינה איך יצליח בספורט" אלא לעשותו טוב וישר. הצירוף הזה של שני דברים טובים קובע את סדר החיים בין אדם למקום ובין אדם לחבירו. קודם יש לעשות כתורה" כמצווה בדין" בצדק ובמשפט. ויש עוד הנהגות מעבר לדין המוחלט" כגון לפנים משורת הדין. לאור התורה יש שאיפה ואידיאל לעשות את שני הדברים יחד. לא רק צמצום משפטי דתי" אלא בהרחבה" שהאדם לא יהיה רע ועקום" אלא מתנהג באופן הגון בסדר החיים.
אצלנו פנימה" יודעים אנחנו" שהאנושיות הזאת נמשכת מצור מחצבתנו" אברהם אבינו. המגמה וההכשרה מתאחדים מיסודו של אברהם אבינו" ומגיעים לשכלולם במשה רבנו" ש"קיבל תורה מסיני". העניין דורש הרבה טיפול של לימוד תורה. תלמוד תורה הוא עיקר החינוך" שהוא המבסס את יושרו של האדם. חינוך לנער הוא דווקא על ידי תלמוד תורה. ביהדות היתה תמיד מסירות נפש על תלמוד תורה" שהוא הקובע את ישרותו וטובו של האדם. יש עוד צרכים וידיעות לענייני החיים. איננו אומרים שלא צריכים אותם" אבל הם רק מכשירים למלחמת החיים" לחומריות. אצלנו אין זה הדבר הראשון במעלה" אלא שיהיה טוב וישר. שיצליח במלחמות החיים" זו דאגה שניה. זאת דרך היהדות הקבועה והמקורית" אשר ממנה יצאו גדולי רוח גם לישראל וגם לעמים – מתוך ה'בטלנות' של המעטת העסק במלחמת החיים. זאת גישת כלל ישראל" כנסת ישראל" במקוריותנו.
מתוך הגלות וההתבוללות" חדרה גם בנו השפעה של הבלטת החומריות" כאילו זה העיקר. זו השפלה. העיקר צריך להיות נשמת הקודש ולא החול. גם במשרד החינוך שלנו" העיקר הוא הטכניקה של מלחמת החיים. זו גויות וזיוף מקורות היהדות. גדולי ישראל נחרדו מבתי חינוך כאלו" הרגישו בהם זרות. הם הביעו התנכרות" ומתוך כך התנגדות. סדרי לימוד וחינוך צריכים להקבע על ידי תלמידי חכמים .

תגיות: חינוך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות
Shape-2
מגזין
"זה היה הלם מוחלט"; קריסתו ותקומתו של תיאטרון אספקלריא
"זה היה הלם מוחלט"; קריסתו ותקומתו של תיאטרון אספקלריא
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
play3
מגזין
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם