He

Fr

Es

Ru

En

הדלק הרוחני של מדינת ישראל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

נר ה' נשמת אדם – נשמתו של האדם משולה לנר – כשם שהנר" על מנת שיוכל להאיר" זקוק לדלק" דהיינו לשמן" כך גם האדם זקוק לדלק רוחני בשביל שתאיר נשמתו בעולם. וכשם שזה נכון לגבי הפרט כך אף ביחס לכלל.
הדלק הרוחני של עם ישראל לדורותיו" הוא התורה הקדושה ומסורת ישראל – המשולה לשמן טהור. אמנם היוונים טימאו את השמנים בבית-המקדש בבית שני אך נעשה עמנו נס ונמצא כד שמן טהור בחותמו של כהן גדול אשר ממנו הדליקו את המנורה בימים ההם.
נכון לעכשיו – גם בזמן הזה מדינת ישראל זקוקה מאד לפך שמן טהור בחותמו של כהן גדול בשביל להאיר את המנורה – שהיא לא במקרה סמלה של המדינה.
ואכן עשה עמנו הקב"ה חסד גדול ובדורנו התגלה פך שמן טהור בחותמו של כהן גדול – בדמותו של הכהן הגדול הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל" שאורותיו הטובים מאירים ויאירו לבית ישראל" למדינת ישראל ולעולם כולו. ובמיוחד בימים הללו שבהם מתחיל מאבק על דמותה היהודית של מדינת ישראל" יש לנו ללמוד וללמד ולהפיץ את אורותיו של הרב קוק זצ"ל" המשול ל"שמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן שיורד על פי מידותיו. כטל חרמון שיורד על הררי ציון" כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם"… (תהילים קלג)" ומתוך כך נזכה כולנו ביחד במהרה לאור חדש על ציון".

מהמצפה לישועות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
תכנית 'בא בזמן' ליום הזכרון ויום העצמאות
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות