He

Fr

Es

Ru

En

לנוכח האיום האיראני

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

יעקב אבינו השב לארצו מכין עצמו למפגש עם עשו הרשע הוא לוקח בחשבון את כל התרחישים האפשריים ומתקין עצמו לשלושה דברים: לדורון לתפילה ולמלחמה ( רש"י בראשית לב"ט).
לדורון: "ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו… כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני" (לב פס' יד ו-כא).
לתפילה: "ויאמר יעקב אלקי אבי אברהם ואלקי אבי יצחק" ה' האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך… הצילני נא מיד אחי מיד עשו" כי ירא אנכי אותו פן יבא והכני אם על בנים" (שם פס' י ו-יב).
למלחמה: "וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו… ויאמר אם יבא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה" (שם ח-ט).
במקרא הסדר הוא הפוך – מלחמה" תפילה ודורון. בתחילה הכין עצמו למלחמה ואחר כך התפלל (יב) ובסוף" שליחת הדורון (שם יד" כא) לרמז לנו שיעקב אבינו לקח בחשבון קודם כל את האפשרות הסבירה ביותר" שעשו יתנפל עליו ויכהו אם על בנים – אחר כך את האפשרות שהתפילה תעזור" ולבסוף את האפשרות שעשו הרשע יבטל את שנאתו ויתפייס עמו. הרי ידוע – הלכה" עשו שונא ליעקב.
נכון לעכשיו" מעשה אבות סימן לבנים. עם ישראל השב לארצו" אף הוא צריך לקחת בחשבון את כל האפשרויות. לפי הסדר שבמקרא. קודם כל להתכונן למלחמה בגלל האיום האיראני ומדינות ערב בכלל" דהיינו לחזק את צבא הגנה לישראל" לתת לו הכלים והמשאבים ולחזק את הרוח והאחדות באומה" שאם יתנפלו עלינו אויבינו" נוכל להשיב להם מלחמה שערה" ובע"ה לנצח אותם ניצחון מוחץ. יש להתפלל לשי"ת להאמין בו ולבטוח בו שיקיים את הבטחתו לאבות ולבנים שישובו לארצם ולמולדתם וייטיב עמנו. ויחד עם זאת יש לעשות מאמצים גדולים לבטל את האנטישמיות ושנאת הגויים הממשיכים בדרכו של עשו הרשע.
יש ללמוד ללמד ולהכיר ולהסביר לעצמנו ולעולם כולו את תרומתם של ישראל לאנושות" את מהותם" עניינם וייעודם" שהשי"ת בחר בנו מכל העמים להאיר ולהיטיב לעולם ולהרבות אהבה ואמונה" כפי שהובטח לאברהם אבינו "ואעשך לגוי גדול והיה ברכה" ונברכו בך כל משפחות האדמה" – "כי עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו".
בציפייה לגאולה השלמה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה