He

Fr

Es

Ru

En

עשבים שוטים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

בכל פעם שנער עם חזות חיצונית דתית מתפרע בצורה קשה למען מטרה אידיאולוגית או פוליטית" משמיץ בני-פלוגתא אידיאולוגיים או פוגע בערבים" מיד מאשימים אותנו – את כולנו – שאנחנו מגדלים "עשבים שוטים"" הוי אומר: כולנו אשמים. טענה זו מגוחכת. אבל איננו פטורים ממתן הסבר כיצד צומחים "עשבים שוטים" בתוך הערוגה שלנו.
כיצד זה נערים ונערות" שגדלו בבתים נפלאים וזכו לחינוך מעולה" מגיעים לאלימות מילולית ואפילו פיזית נגד בני-פלוגתא פוליטיים או רעיוניים? מנַיין לקחו את הסגנון האלים הזה?! הרי הם לא פגשו אותו בביתם" ולא במערכת החינוך או בתנועת הנוער. מהיכן שואבים בני נוער את היהירות והחוצפה לכנות רבנים ואנשי רוח שדעתם שונה משלהם בכינויי גנאי: "כופר"" "ניאו-רפורמי"" "רשע"" ועוד?! מי שם אותם לשר ושופט על עסקנים ופעילי ציבור" להעליב אותם ולבזות אותם מפני שהם אינם מרוצים מהתנהלותם?!
מי שאיננו מכיר את אופים של בני הנוער ואת צורת התנהגותם" עשוי לחשוב שבני הנוער הם אימפולסיביים ופועלים בצורה ספונטנית ללא שיקול דעת מעמיק" ולכן ללא כל התרעה הם עלולים לסטות מהדרך החינוכית שהנחילו להם" ומכאן למסקנה שהגורם והמקור היחיד לכל התופעות השליליות שתיארנו לעיל הוא הנוער עצמו. העשב השוטה צומח מעצמו. כך עשוי לחשוב מי שאיננו מכיר את אופי בני הנוער. אבל מי שמכיר אפילו מעט את טבע בני הנוער" יודע שעשבים שוטים לא גדלים לבד. יש מי שזרע ויש מי שהשקה. את כינויי הגנאי כלפי בני-פלוגתא הם שמעו או שנדמה להם ששמעו מדמויות שהן משמעותיות עבורם. גם את הסגנון האלים נדמה להם שהם לא המציאו אלא שמעו ואימצו. הם סבורים שהם מקיימים בנאמנות ובדייקנות את ההנחיות שהם קיבלו.
האם באמת קיבלו הנחיות לנהוג באלימות" להעליב ולבזות – לא! אלא כך הם פירשו את מה ששמעו מדמויות משמעותיות עבורם. בני נוער החשופים לשיחות של דמויות כריזמטיות הרגילות לכנות את בני-הפלוגתא שלהן בכינויי גנאי" עשויים לאמץ הסגנון ולהוסיף משל עצמם כהנה וכהנה. אם אחת לשבוע מתפרסם מאמר שבו רב או איש רוח מכונה "ניאו-רפורמי"" סבורים בני הנוער שמי שחולק על רבו המובהק הוא "ניאו-רפורמי" ו"כופר"" "רשע" ואולי אף חמור מזה. התקפה מילולית שלוחת רסן של מנהיגים כלפי בני-פלוגתא פוליטיים מתורגמת על ידי בני הנוער כהוראות לפעולה מיידית: קללות ועלבונות כלפי בני-הפלוגתא" ואפילו הרמת יד.
הנזק של תופעות שליליות אלו מתבטא בשלושה מישורים: המישור הראשון הוא צמיחת עשבים שוטים. כלומר" נגרם נזק לבני נוער שצומחים עקום. המישור השני – חילול ה'. תורת ישראל מצטיירת כאלימה וכגסה. קידוש ה' שמשיגים על ידי השקעה ב"קירוב" רחוקים מנוטרלת על ידי החילול ה' של העשבים השוטים. המישור השלישי – רידוד השיח הפנימי. במקום לברר לעומק – מקללים ומכנים בכינויי גנאי. לאחר שפסלת את פלוני" אתה פטור מלהתעמת עם טענותיו. לא בירור ולא פולמוס" ואפילו לא ביקורת עניינית" אלא קללות ועלבונות!!
כאמור לעיל" שורש הנגע הוא חוסר הזהירות של מנהיגים רוחניים בדבריהם. ועל כך שנינו (אבות א יא): "אבטליון אומר: חכמים הזהרו בדבריכם" שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמים מתחלל". פירש הרמב"ם: "הזהרו בדבריכם בהמון" ואל יהיה בהם ספק [= אי בהירות] ומקום פירוש [= לפרשנות" דו-משמעות]" כדי שלא יהיו שם אנשים כופרים שיפרשום כפי אמונתם" והתלמידים אשר כבר שמעום מכם ישובו למינות" ויחשבו שזאת היתה אמונתכם". לחכם יש אחריות למילים שיוצאות מפיו" שהמאזינים לדבריו יפרשו אותם נכונה ולא יסיקו מהם מסקנות משובשות. התלמיד איננו האחראי המרכזי אלא החכם שלא נזהר. אם דבריו משתמעים לשני פנים" הוא איננו יכול להאשים את תלמידיו בסילוף. אם דבריו מביאים את מקשיבי לקחו לאלימות מילולית" גם אם לא נתכוון לכך" הוא נושא באחריות מלאה לתוצאות. הוא צריך להיות מודע לכוח של מילותיו ולחשוב מראש להיכן תלמידיו יקחו אותן.
בשולי הדברים" חשוב להזכיר שכל סגנון בוטה המופנה כלפי גורמים חיצוניים ורחוקים" סופו לחלחל ולחדור גם לתוך השיח בתוך המחנה פנימה. מי שהתרגל לקלל רחוקים יבוא גם לקלל קרובים. הדוגמה העדכנית היא של עיתונים ידועים בירושלים ובבני ברק שנהגו לזלזל ברבני הציונות הדתית" ללעוג להם ולכנות אותם בכינויי גנאי. ועתה" משנתגלעו סכסוכים ופילוגים בתוך החוגים הקשורים לעיתונים אלו" משתמשים העיתונים באותו סגנון קלוקל במלחמותיהם הפנימיות" לבזות וללעוג לרבנים שרק לאחרונה הוקירו ודיברו בכבודם. הוי אומר: כל התנהגות מעוותת כלפי חוץ" סופה לחזור כבומרנג כלפי פנים.
ובחזרה אל ה"עשבים השוטים". הם אינם צומחים מעצמם. לכן" יש מה לעשות לצמצום התופעה.
לתגובות: [email protected] . לב אבות – קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים" פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" – evavot.org.ill באתר – מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך" רבנים ופסיכולוגים.

תגיות: אלימות, נוער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה