He

Fr

Es

Ru

En

למה זה אנכי?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי.
רש"י מפרש – "ותאמר 'אם כן'… שכל כך גדול צער העיבור 'למה זה אנכי' מתאווה ומתפללת על הריון"" כביכול מצטערת היא על הריונה.
אוה"ח תמה על רש"י" כיצד הוא מייחס לרבקה חרטה על הריונה בגלל ייסורים פיסיים" קשים ככל שיהיו. והרי כל אשה משתוקקת להרות למרות ידיעתה על הקשיים הצפויים.
הוא בוחר לבאר הפוך מרש"י.
רבקה" בראותה התרוצצות כה קשה בקרבה" דאגה שמא לא תשלים הריונה" לכן הלכה לדרוש את ה'" ולהתפלל לשלמות הריונה.
ואלו דבריו של האוה"ח: "ויתרוצצו… צריך לדעת אומרו א. ויתרוצצו (מהי התרוצצות זו?) ב. גם אומרה 'למה זה אנכי' – ורש"י פירש: אם כה גדול צער העיבור למה זה אנכי מתאווה ומתפללת על ההריון. כדלעיל. פירושו ז"ל (רש"י) אין הדעת מַסכמת עליו לומר שתמאס הצדקת בהריונה לצד (מחמת) צער ההריון. גם קשה במה נחה דעתה של רבקה באמור לה 'ה' שני גויים בבטנך' וכו'" והרי בזה לא יוסר צערה" ומפרש אוה"ח:
אכן פשט הכתוב 'ויתרוצצו' מלשון ריצוץ ושבירה" פירוש" היו נדחקים ביותר ולא יתקיימו במעיה. וזה יורה כי הריונה אינו מתקיים… ותאמר למה זה אנכי הרה לריק כי יגעתי 'ותלך לדרוש את ה'" פי' לבקש רחמים על קיום הריונה. ולדעת מהו הדבר הסובב הפסדם" ותהא נזהרת ממנו כי מן השמים לא יעשה נס לשקר שתפקד בדבר שאינו מתקיים. ולעולם לא הקפידה על צער ההריון" כי הצדיקים יסבלו צער גדול בעוה"ז. בידעם שזה יביאם לתכלית טוב הנצחי.
מאבק אדיר" החובק דורות עולם" החל עם הריונה של רבקה 'ויתרוצצו'. מאבק אדום וישראל" שהחל ברחם אמם ויסתיים באחרית הימים" בתיקון עולם במלכות שדי.
פרשתנו פותחת בהריון עם יעקב ועשו" ומסיימת ביעקב ועשיו" בפסוק "וישלח יצחק את יעקב וילך… אל לבן אחי רבקה" אם יעקב ועשיו". רש"י: "אֵם יעקב עשיו – איני יודע מה מלמדנו". ואולי למרות המאבקים והמשברים" בסופו של דבר" רבקה דואגת גם לבנה עשו (היא גם אם עשו).
רש"י על המילים 'ויתרוצצו' כותב " על כורחך המקרא הזה אומר דרשנו" שסתם.
מהי רציצה זו? רבותינו דרשו לשון ריצה" כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר" יעקב רץ ומפרכס לצאת. עוברת על פתחי ע"ז" עשו מפרכס לצאת (ב"ר ס"ג) ד"א: מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות. ויש לשאול" במה תשובה זו יכולה להרגיע את רבקה? מתחילה חששה רבקה שמא חלילה הפכפך הוא העובר שבמעיה" ועל כך אמרה: נראה שיוולד אדם עם פיצול אישיות. איני חפצה בבן שכזה. אך כשנאמר לה שני גויים בבטנך" אמרה" מוטב שני גויים מאדם הפכפך (על התורה). ובקול אליהו לגאון מווילנא כתב: רבקה סברה שבקרבה עובר אחד" אם כן היה מקום להרהר שיש שתי רשויות ח"ו" ועל כן אמרה למה זה אנכי" כפי מה שנאמר בעשרת הדברות אנכי ה' אלהיך המבטא את ייחוד ה'" ועל כן הלכה את ה'.
מאבק מתמיד זה יגרום לכך שבאחרית הימים תתברר האמת ויעשו כולם אגודה אחת" לעבדך בלבב שלם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
Shape-2
מגזין
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא
גדל באיראן, הפך לקצין מצטיין ב-8200 ויקבל את אות הנשיא