He

Fr

Es

Ru

En

צבא זו זכות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

דע שיש לנו אויבים" מסביר המהר"ל מפראג בספר גבורות ד' (רלו') ביחס ללבן שביקש לעקור את הכל ולחסל את יעקב אבינו" על אף שהוא לא עולל לו שום רעה אלא אדרבה רק טובה" התחתן עם בנותיו" עבד במסירות עבורו" והפך אותו לעשיר. אלא" אומר המהר"ל" וכן הגאון מווילנא בפרושו על ההגדה" השנאה אינה בגלל איזו סיבה" שאם נוותר וניענה לדרישותיהם" השלום יבוא. לא כן" זו התנגדות עקרונית. הרי לא עשינו שום דבר רע למצרים או לבבל" לפרס או ליוון" לרומא או לספרד" לרוסיה או לגרמניה. הרמב"ם מסביר באגרת תימן שבעצם מלחמתם היא נגד ד' (הוצאת מוסד הרב קוק" קטז'-קיז'). לכן הם נלחמים נגד עם ישראל שמוביל בעולם ערכים עליונים של מוסר וצדק. וכן מסביר מרן הרב קוק בספרו 'אורות' את סיבת האנטישמיות (עמ' מט'. קנז').
ואכן לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו" אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו ולעשות בנו פוגרומים. גזרות ד אלפים תתנ"ו של מסעי הצלב בגרמניה (12"000 הרוגים)" גזרת הרועים בספרד וצרפת בשנת ה אלפים פ' (120 קהילות נחרבו)" גזרת קנ"א בספרד" גזרת ת"ח ות"ט בפולין (100"000 יהודים נרצחו ושליש הקהילות נחרבו)" פרעות הֶפּ-הֶפּ בגרמניה בתקע"ט" סופות הנגב ברוסיה בתרנ"א" פרעות קישינוב ברוסיה בתרס"ד" פרעות המאות השחורות ברוסיה בתרס"ה" פרעות אודסה באוקראינה בתרס"ו" פרעות פטלורה באוקראינה בתרע"ט (נרצחו עשרות אלפי יהודים)" השואה הנוראה ועוד ועוד.
כן" יש לנו אויבים. אל תסמוך על גויים. גם כאשר עשיו נישק את יעקב אבינו" יש על המילים האלו נקודות מעל" כלומר שיש דברים בגו.
אל תסמוך על הגויים. לא ראינו אותם בשואה נותנים לנו מחסה או מפגיזים את פסי הרכבות למחנות ההשמדה.
אם כן" על מי יש לנו לסמוך? על עצמנו" בעזרת ד'. הסתיימה הגלות בה היינו נתונים לחסדי אחרים" אלא אנו עם עצמאי" יש לנו צבא" בחסדי ד' עלינו" וכאמור אין לנו לסמוך אלא על עצמנו.
במה דברים אמורים? שבאמת אפשר לסמוך. לכן עלינו להיות מאוחדים. איננו יכולים להרשות לעצמנו את הלוקסוס לריב בינינו. משל לספינה שקברניטיה מסוכסכים ביניהם" והנוסעים תובעים מהם להפסיק בכל תוקף שהספינה לא תטבע עקב מריבותיהם. אגב" גם אויבינו יודעים זאת ומנסים לסכסך בינינו. וכבר אמרו דרך דרוש "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו": מה שאנחנו "לא אחד בלבד"" מאוחדים – זה "עמד עלינו לכלותנו". ולכן גם אם אתה חושב שהעם טועה" ולפעמים זה קורה" בכל זאת אל תפרוש ממנו. תמיד לך יחד אתו.

*
וקל וחומר בצבא" שיש להחמיר מאוד באהבה ואחדות" עם כל החומרות וההידורים. כי הצבא בנוי על אחוות לוחמים" על אמון הדדי" על כך שאפשר לסמוך זה על זה" על משמעת וציות.
הצבא הוא "אחד בשביל כולם" כולם בשביל אחד". זו גם הסיסמא הלא רשמית של שוויץ" שהופיעה לפני 150 שנה בערך כאשר הלכו להתרים למען נפגעי שטפונות ורצו לבנות סולידריות. וכך לפני כן" אמר זאת אלכסנדר דיומא" ביחס לשלושת המוסקטרים שנאמנים זה לזה באש ובמים.
ומי שעושה סכסוכים בתוך הצבא" כל מיני סיבוכים ובלבולים וסירובים והפגנות ומניפולציות ואיומים – אין לו מה לעשות שם. הוא ממילא לא מבין מה זה צבא" הוא ממילא לא שם. בין שהוא סדיר בין שהוא מילואים.
נסתדר בלעדיו יותר טוב מאשר אתו. מי שלא מבין מה זה צבא שלא יבוא. מי שלא גאה להיות בצבא" שלא יבוא. מי שלא מבין שצבא זה לא רק חובה אלא גם זכות" שלא יבוא. נסדר לו במקום זה שירות לאומי חובה או שרות אזרחי חובה. נסתדר בצבא בלעדיו. ממילא 23% מהאוכלוסיה לא מתגייסים לצבא בתואנות שונות" אז נהיה קצת פחות מ-77%" נהיה 76% " אבל נדע שמי שנמצא אתנו" אפשר לסמוך עליו. ומי שיתגייס" יקבל הטבות לכל אורך חייו.
וכן במילואים" מי שמשתמש במילואים כנשק פוליטי" שלא יבוא. לא צריכים אותו. ממילא רק 4.5% משרתים במילואים. לא מאמינים לי? אז נעשה חשבון. רק 30% כשירים למילואים (השאר משתמטים" בעלי פטור רפואי" משפחתי או עסקי. חרדים" תושבי חו"ל" עבריינים). מאלה רק 60% מתייצבים בפועל למילואים. ומאלה רק 25% משרתים יותר מארבעה ימים בשנה. הרי לך: המכפלה של 100 ב-0.25 וב-0.3 וב-0.6 היא 4.5%. אז נהיה רק 4.4%.
אבל מי שיהיה בצבא אתנו" נדע שהוא באמת אתנו" שאפשר לסמוך עליו.
לא צריך ללמד אותו מה זה "ואהבת לרעך כמוך"" לאומתך כמוך" לארצך כמוך – זה בדמו. לא צריך ללמד אותו מה זו רוח לחימה" מה זה עם ישראל לדורותיו" מהי ארץ ישראל" מהי מודעות הסטורית – בין שהוא דתי" בין שהוא חילוני" זה בדמו.
ובכלל אי אפשר ללמד אדם מול אש הקרב" את מה שאין בו" אלא אפשר לעזור לו לגלות מה שיש בו. לכן אל תלמד חייל כל מיני תאוריות אינדיבידואליסטיות" הסותרות את עשייתו היום יומית. למד אותו מה שהוא מאמין בכל לבבו" נפשו ומאודו: "אחד בשביל כולם" כולם בשביל אחד". למד אותו: צבא הוא לא רק חובה" זו זכות.

*מאמר זה נכתב בי"ב בכסלו תש"ע" אינו מתייחס לתופעה מסוימת אלא כללית

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
בציבור החרדי וברשתות החברתיות: המיזמים הייחודיים להנצחת חללי צה"ל
play3
מגזין
תפתח הטובה: מיאל מסווארי על רמת דלתון ותכנוני נסיעות מדליקות
Shape-2
מגזין
"זה היה הלם מוחלט"; קריסתו ותקומתו של תיאטרון אספקלריא
"זה היה הלם מוחלט"; קריסתו ותקומתו של תיאטרון אספקלריא
play3
מגזין
הנהגת 'הסתר פנים' - תכנית נוספת של 'בא בזמן' ליום השואה
play3
מגזין
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם