He

Fr

Es

Ru

En

תיקון המידות תנאי לקבלת תורה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

הרב שלמה לוי
ראש הישיבה הגבוהה/ הסדר קרית גת וראש כולל הלכה בישיבת הר עציון.

תיקון המידות תנאי לקבלת תורה
אנו מגיעים בע"ה לאחר מ"ט יום של ספירת העומר ליום הגדול של קבלת התורה. הספירה מבטאת את הציפייה והכמיהה שלנו לקבל תורה" מתוך אהבת התורה אנו סופרים את הימים עד הגיענו ליום זה.
כידוע על פי הסוד כל יום מימי הספירה נועד לקבלת שפע מסוים המתאים לאותו היום" יש סידורים בהם מובא איזה שפע יורד לעולם באותו היום" חסד גבורה וכו'. אין לנו עסק בנסתרות אולם כבר כתבו ספרי המוסר שימים אלו נועדו גם לתיקון המידות האנושיות" כל אדם צריך בימים אלו לחזק ולתקן את החסד הגבורה והאמת שבו. השפע היורד מהמידות העליונות מלמדנו שיש בימים אלו הזדמנות מיוחדת לתקון זה. נמצאנו למדים שתיקון המידות הוא ההכנה הראויה לקבלת התורה ולכן בימים שלפני שבועות ניתנת לנו הזדמנות מיוחדת לשפר את מידותינו.
בשורות הבאות ננסה לבאר בקצרה מה הקשר שבין שבועות למידות" מדוע כדי לקבל תורה ולקיים מצוות" להניח תפילין או לתקוע בשופר אנו זקוקים למידות טובות?
איתא במדרש שיר השירים:
"הנך יפה רעיתי" במתן צדקה ובגמילות חסדים. רעיתי" שאתם הולכים בדרכי" אתם אוהבי ורעי" מה המקום רחום וחנון ה' ארך אפים ורב חסד" מאריך אפו עם כל הבריות" גומל חסדים ונותן צדקה לכל באי עולם" שנאמר כי צדיק ה' צדקות אהב (תהלים יא ז)" צדקה לא נאמר אלא צדקות" הרבה מאכיל ומשקה רעבים וצמאים" מלביש ערומים" פודה שבוים" משיא יתומים" גומל חסדים" שתהיו דומים להקב"ה שהיה נותן צדקה וגומל חסד".
מידות טובות שתי פנים להן" מחד המידות הטובות מתקנות את האדם והופכות אתו לאדם טוב יותר בחינת "הנך יפה". אדם בעל מידות טובות הנו ללא ספק אדם טוב ויפה יותר. מאידך בחינת "רעיתי"" הליכה בדרכיו של הקב"ה היא המשמעות העמוקה של דבקות בשכינה" כדברי המדרש "שאתם הולכים בדרכי אתם אוהבי ורעי". אהבת ה' צריכה להתבטא במעשים" בהליכה בדרכי ה'.
עומק העניין – המידות הטובות הן של הקב"ה" כאשר אנו נוהגים במידה טובה אנו בעצם משתמשים במידותיו שלו ועל ידי כך המידות העליונות באות לביטוי וגילוי בעולם הזה. בעצם זו המשמעות של "ושכנתי בתוכם" השכינה נמצאת בעולם באמצעות המידות שלה המתגלות בעולם על ידי מעשי בני האדם. אברהם אבינו איש חסד – ברם החסד אינו המצאה שלו" הוא איש חסד במובן שהוא המרכבה לשכינה הוא מוריד לעולם את מידת החסד של הקב"ה. הוא מרכבה דהיינו הוא מוביל את הנוכחות של השכינה לתוך העולם הזה באמצעות השימוש במידותיו של הקב"ה.
התורה היא הגילוי המובהק ביותר של רצון ה' בעולם" התורה כולה היא ביטוי לרצונו יתברך. ברור אם כן שהתורה והמידות ירדו כרוכים מן השמים" מאותו רועה ניתנו" הם כלים ללכת בדרכיו ולדובקה בו. הקב"ה אחד שמו אחד ורצונו אחד" המידות והמצוות הן שני גילויים של אותו רצון אחד" ולכן יש התאמה מוחלטת בין המידות והמצוות. המצוות הן הביטוי המעשי" והמידות הביטוי הפנימי הנפשי להליכה בדרכיו ולעשיית רצונו.
נסביר ונדגים. מצוות רבות תלויות במידת החסד. מידה זו משמעותה נתינה בכל התחומים" החל מפריה ורביה וצדקה ומתנות אביונים וכלה בתלמוד תורה שהיא תורת חסד" ועוד ועוד. מצוות רבות תלויות במידת הכרת הטוב ההודאה" מצוות רבות באות ממידת האהבה וכדומה. כך גם לגבי איסורים" כדי להימנע מעשיית איסורים זקוקים למידת הגבורה "הכובש את יצרו". התורה כולה תלויה במידת הענווה והמוכנות להתבטל בפני השכינה.
על כן מי שמידת הכרת הטוב פגומה אצלו יתקשה לקיים כראוי מצוות הקשורות למידה זו" כגון ברכת המזון וכל מערכת ברכות ההודאה. מי שמידת הזריזות חלשה אצלו לא יתפלא שקשה לו לקום לתפילה בבוקר ומי שמידת הגבורה פגומה אצלו לא יוכל לעמוד ביצרו ועלול לעבור חלילה על איסורים חמורים.
דברים אלו מפורשים בספר שערי קדושה : "נמצא כי בהיות מדות רעות קבועות באדם נמנע הוא מלקיים התורה והמצוות וגם אם יקיימם יהיה שלא לשם שמים ובטורח גדול… {ולהפך} ויקנה המדות הטובות בקנין טבע ולא יצטרך ללחום עם היצר הרע."
כולנו רוצים לקבל תורה ולגדל בנינו לתורה ומצוות" ברם החינוך למצוות מתחיל בחינוך למידות ולא רק בעשיית המצוות בפועל.
לפעמים אנו תמהים מדוע ילד זה אוהב באופן טבעי ללמוד תורה ולקיים מצוות והכל חלק אצלו ואילו אצל ילד אחר העסק הולך בקושי רב ועל כל דבר צריך לריב ולהתעקש. התשובה בדרך כלל היא החינוך למידות. ילד שלא הורגל במידת הכרת הטוב יתקשה לברך כראוי ברכת המזון ולאחר שיגדל קצת אולי בכלל יזניח את זה. ילד שחלילה הורגל במידת הגאווה" ההורים שלו דואגים כל הזמן שהוא ירגיש את עצמו הטוב מכולם" יתקשה בלימוד תורה שכולה ענווה" המעיין הפנימי המחבר אותו לתורה סתום אצלו.
אם לא נרגיל את הילד הקטן למידת הגבורה והוא יקבל כל שליבו חפץ לא נתפלא שלאחר שיגדל לא יהיו בו הכוחות לעמוד בפיתוי בשעת מבחן.
נסיים בהודאה גדולה לקב"ה על החסדים הגדולים שעשה ועושה עמנו" על הימים הקדושים שנתן לנו" על ההזדמנות לתקן עצמנו ועל התורה שנתן ונותן לנו כל יום המלמד תורה לעמו ישראל.

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף בפרק מיוחד את סודותיה העתיקים של יפו
29 דקות
play3
מגזין
"משהו מאוד פשוט ואמיתי"; שיחה מרתקת עם יואל זילברמן מייסד 'השומר החדש'
27 דקות
play3
מגזין
רועה צאן, קצין בכיר ואיש חינוך: הרב משה הגר לאו פותח את הלב בראיון מיוחד
רועה צאן, קצין בכיר ואיש חינוך: הרב משה הגר לאו פותח את הלב בראיון מיוחד
24 דקות
play3
נשים
נהגת בצבא הבריטי וסבתא ל-80 נכדים לא ביולוגיים; ראיון מיוחד עם דבורה מגנס
27 דקות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x