האם מותר לתת מתנה בשבת? הרב אלחנן פרינץ עונה

האם מותר ליתן מתנה לחתן בר-המצווה בשבת במקום בו יש עירוב? או במקרה בו אדם מוזמן לסעודת-שבת, האם מותר לו להביא שי למשפחה המארחת (במקום שיש עירוב)? המרדכי (ביצה ב, תרעו) כותב שאסור ליתן מתנה לחבירו בשבת אלא אם כן זה לצורך שבת או לצורך מצווה, כהקניית ד’ מינים ביום-טוב. ביאר הבית-יוסף (תקכ”ז) כי הטעם […]