הסעת יולדת בשבת על ידי בעלה או באמבולנס? הרב אלחנן פרינץ עונה

יולדת אשר צריכה ללדת בשבת, האם עדיף שבעלה ייקח אותה לבית החולים או שמא עדיף להזמין אמבולנס עם נהג גוי? הגמרא במסכת יומא (פד, ב) אומרת: “ואין עושין דברים הללו לא על ידי נכרים ולא על ידי כותיים, אלא על ידי גדולי ישראל. ואין אומרין יעשו דברים הללו לא על פי נשים ולא על פי […]

הדעות השונות בהלכה לגבי ביקור בקברי צדיקים – הרב אלחנן פרינץ

שומעים אנו לעיתים אנשים היוצאים בתקיפות נגד ביקור בבתי קברות ומאידך רואים אנו כי המוני בית-ישראל פוקדים את קברותיהם של צדיקים, בייחוד בערבי חודשים. ננסה לסקור את הדעות בנושא ולראות כיצד יש להורות להלכה. הגמרא במסכת סוטה (לד, ב) מספרת על כָּלב שהשתטח על קברי האבות בחברון והתחנן שינצל מעצת המרגלים וזו לשון הגמרא “‘ויעלו […]