האם כהן פטור מעמידה בתור? הרב אלחנן פרינץ עונה

לא פעם נתקלים אנו בשאלה, כאשר ישנו כהן העומד בתור ביחד עם עוד אנשים, האם חובה עלינו לתת לו להקדים אותנו. כגון: כאשר יש תור במכולת, ומגיע כהן, האם צריכים אנו לפנות לו את הדרך בכדי שיגיע לראש התור ולא יצטרך להמתין. המשנה במסכת הוריות (יג, א) מלמדת אותנו את סדר קדימת האנשים מבחינת הקדושה, […]