שאלה: מה החשיבות של נתינת מלח על השולחן? הרב אלחנן פרינץ עונה

בציעת הפת האם מותר לבוצע לדבר ולבקש מלח לאחר שכבר בירך המוציא ועדיין לא טעם מהלחם? מה החשיבות של נתינת המלח? הגמרא במסכת ברכות (נה, א) אומרת כי “כל זמן שבית-המקדש קיים – מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו – שלחנו של אדם מכפר עליו”, ומצינו שבזמן שבני-ישראל הקריבו קורבנות הם שמו עליהם מלח, כדכתיב (ויקרא […]

שאלה: מה דין הוספת חדר לדירה לעניין חנוכת בית וברכת ‘שהחיינו’ – הרב אלחנן פרינץ עונה

לו. הוספת חדר לדירה זיכנו הקב”ה להרחיב את גבולנו, ועתה אנו עומדים לפני סיום הרחבת דירתנו. מכיוון שבעוד מספר ימים נשוב לדירה, בדקנו איזו ברכה נצטרך לברך בסיום השיפוץ אם בכלל, כמו כן, האם צריכים אנו לעשות חנוכת-בית. א. סעודת חנוכת–בית המקור לחנוכת הבית נלמד מדברי הכתוב בעניין סוגי האנשים אשר אינם יוצאים למלחמה, בין […]