״קירוב הלבבות״ היה בלוף?

על שני יסודות עומדת השקפת העולם הציונית הדתית. תגובה למאמרו של יקי שגיא ב"הארץ", "אחיי מהציונות הדתית, ״קירוב הלבבות״ היה בלוף?"