עצה זוגית: רעייתי, האם איבדת את הדרך?

התעלמותך מצרכייך, גורמת לך להרגיש נעלמת, לא קיימת. את רומסת את עצמיותך וחושבת שבכך את אוהבת ונותנת לזולת. אסתר אברהמי מציעה לנשים לדעת לאהוב את עצמן קודם כל כדי לפתח זוגיות אוהבת ועמוקה.