פרשת פנחס- יציבות בשעת משבר

אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, בתוך שלושת השבועות, ושבוע הבא מתחילים חודש אב על כל משמעויותיו. אנחנו ברוך ה' בפרשת פנחס, וכדרכנו נעשה יישור קו מהיר איפה אנחנו נמצאים. פרשת פנחס מביאה אותנו אט אט לסיום ספר במדבר, הפרשה הבאה היא מטות מסעי, צמד פרשיות שיחתמו לנו את הספר. ספר במדבר כאמור הוא המלמד אותנו […]