בפרד"ס של רשב"י : שלושים לאסון מירון

שלושים לאסון הנורא במירון. בדברים הבאים אבקש להתוות מעין מפה רוחנית שיכולה לאפשר לנו לקבל כלים להתמודדות עם המאורע הקשה הזה ועם מאורעות דומים איתם אנו נפגשים לא פעם בחיים.