נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה

על רקע הכרעת בית המשפט העליון של האיחוד האירופאי לאסור את השחיטה היהודית בחלק מהמחוזות, ד"ר ברוך שטרמן העוסק בתורתו של הרב הרצוג חושף את נאומו של הרב הרצוג מלפני 90 שנה, נאום שמנע את גזירת השחיטה באירלנד